آخرین اخبار امور آموزش

12خردادشرح وظایف مدیریت تربیت و پاسداری
 • 4969
 • .
 • .

شرح وظایف :

 1. تربیت دینی و معنوی دانشجویان با کمک سایر بخشهای فرهنگی و تربیتی دانشگاه
 2. توانمند سازی اساتید در تربیت معنوی دانشجویان
 3. توسعه توانمندیهای اخلاق حرفه ای استادان
 4. توسعه و اجرای طرح منتورینگ(استاد- شاگردی)
 5. رشد و توسعه فرهنگ پاسداری و سازمانی در بین اساتید و دانشجویان
 6. برگزاری دوره های تربیت پاسداری دانشجویان
 7. اجرای طرح شهید قاسمی(جذب دانشجویان برتر اخلاقی- علمی)
 8. همکاری با تیپ دانشجویی در اجرای برنامه های تربیت نظامی- ورزشی
 9. هدایت ، نظارت و کنترل رفتار های انضباطی دانشجویان با همکاری سایر بخشها
 10. ارزشیابی های شایستگی پاسداری دانشجویان با کمک سایر بخشها
 11. ارزشیابی شایستگیهای اخلاق حرفه ای اساتید.

12-تقویت روحیه خدمت ، جهادی و ایثارگری در دانشجویان از طریق شرکت دادن دانشجویان با همکاری سایر بخشها در اردوهای جهادی

13-ارایه راهنمایی و مشاوره تحصیلی / اجتماعی/ فرهنگی/ روانشناسی با کمک سایر بخشها به دانشجویان

14-شناسایی برترینهای اخلاقی/ تربیتی دانشجویان و اساتید و تکریم از آنها

15-رسیدگی به مسائل انضباطی دانشجویان با کمک سایر بخشها

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد