روابط عمومی

بيشتر
معاونت ها

آموزش

آرشیــو

پژوهش

آرشیــو
برنامه امتحانات ترم جاری( نیمسال اول 1399-1400)
وبینار یک روزه نقش بهداشت محیط در کنترل COVID_19  در مراکز بهداشتی درمانی
اطلاعیه برگزاری وبینار تحصصی اقتصاد سلامت و کوید 19
برگزاری چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1400
فایل الکترونیکی کتاب بهداشت محیط و covid 19 تألیف دکتر حسین معصوم بیگی
  • 1399/7/16 چهارشنبه فایل الکترونیکی کتاب بهداشت محیط و covid 19 تألیف دکتر حسین معصوم بیگی
    مجموعه حاضر به عنوان یک منبع مناسب در زمینه بیماری COVID-19است که در آن اصول بهداشت عمومی با تاکید بر اصول بهداشت محیط، به عنوان اصولی از مراقبتهای اولیه بهداشتی برای کنترل بیماری ،COVID-19مورد توجه قرار گرفته است. مولفین این اثر امیدوار هستند که این مجموعه در بخشهای مختلف کشوری و لشکری مورد توجه سیاستگذاران و سیاستگزاران نظامهای بهداشت و درمان قرار گیرد تا کمکی هرچند کوچک در حفظ و ارتقاء بهداشت جوامع بنماید. از آنجائیکه هیچ اثری عاری از ایراد نیست نویسندگان بر خود لازم میدانند از پیشنهادات ارزشمند اساتید، بزرگان، کارشناسان حوزه‌های اجرایی و دانشجویان عرصه‌های مختلف علوم پزشکی و بهداشتی استقبال و در چاپ دوم مورد توجه قرار دهند.
بيشتر
امور هیات علمی

اخبار و اطلاعیه ها

آرشیــو

فرم ها

آرشیــو
امور فرهنگی دانشجویی

امور فرهنگی دانشجویی

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد