بیمارستان جماران

24اسفندبرگزاری اولین کارگاه روش تحقیق
  • 231
  • .
  • .

خلاصه متن : کارگاه روش تحقیق مقدماتی نگارش پروپ.زال طرح پژوهشی امروز مورخ 24/اسفند /1401 برگزار گردید .

کارگاه روش تحقیق مقدماتی نگارش پروپوزال طرح پژوهشی امروز مورخ 24/اسفند /1401 برگزار گردید . در این کارگاه عناوین زیر توسط دکتر کرمعلی بیان گردید .
  • مفهوم پژوهش و تحقیق
  • مراحل فرایند پژوهش
  • ویژگیهای طرح پژوهش
  • انواع پژوهش
  • انتخاب موضوع
  • مراحل نگارش پروپوزال 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد