مراکز تحقیقاتی

26آذرمدرسه کارآفرینی و تجاری سازی
  • 3704
  • .
  • .کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بقیة الله (عج) با همکاری مرکز نانوبیوتکنولوژی در سطح شبکه همکار برگزار می کند.
لینک دسترسی http://vc.bmsu.ac.ir/r9ju6kz53f2r
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد