آخرین اخبار و اطلاعیه ها

24آذرقابل توجه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی 99 ph.d
  • 6356
  • .
  • .

قابل توجه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی (Ph.d) سال 1399زمان ثبت نام:  شنبه 99/11/04 لغایت 99/11/06

ساعت 8 صبح  لغایت 12 ظهر

 
ﻣﺪﺍﺭک لازم جهت ثبت نام ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎﻥ کارشناسی ارشد

1.         شش قطعه عکس 3*4 
2.         ﺍﺻﻞ ﻭ 3 سری ﻛﭙﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻡﺻﻔﺤﺎﺕ
3.         ﺍﺻﻞ ﻭ 3 سری ﻛﭙﻲ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ارشد ﻭ ﺭﻳﺰﻧﻤﺮﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﺭﻛﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
4.         ﺍﺻﻞ ﻭ3 سری ﻛﭙﻲﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﻃـﺮﺡ ﺑـﺮﺍﻱ ﻓـﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼـﻴﻼﻥ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ     : ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻱ ، ﺍﺗـﺎﻕﻋﻤـﻞ ،    ﻫﻮﺷﺒﺮﻱ ، ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ، ﻋﻠـﻮﻡﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ، ﻓﻮﺭﻳـﺖﻫـﺎﻱﭘﺰﺷـﻜﻲ ،   ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻱﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ و ﺩﻫﺎﻥ
5.         اصل و 3 سری کپی مدرک زبان
6. مجوز تحصیل در رشته پذیرفته شده جهت کادر نیروهای مسلح
7. گواهی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویی از وزارت بهداشت
8. سند تعهد محضری تاییده شده یگان های نیروهای مسلح برای کادر نیروهای مسلح و  پذیرفته شدگان آزاد
9. اصل و 3 سری کپی معافیت از نظام وظیفه یا پایان خدمت سربازی جهت برادران غیر نیروهای مسلح
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد