پژوهش

17شهريورشورای پژوهشی دانشکده بهداشت
  • 1217
  • .
  • .

اعضاء شورای پژوهش دانشکده

سمت شغلی

نام و نام خانوادگی

1- فرمانده محترم  دانشکده

دکتر هرمز سنایی‏نسب

2-معاون محترم پژوهش دکتر محسن صفاری
3- معاون محترم آموزش دکتر احمد عامریون
4- معاون محترم اداری مالی و دانشجویی مهندس بیت‌ا... آل‌ابراهیم
5-نماینده محترم معاونت بهداشت،امداد،درمان و آموزش پزشکی سپاه  دکتر مسیب یزدانی
6- نماینده محترم مرکز تحقیقات بهداشت نظامی خانم دکتر فاطمه رحمتی
7- مدیر محترم گروه آمار و اپیدمیولوژی دکتر مجتبی سپندی
8- مدیر محترم گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دکتر احمد عامریون
9- مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دکتر فیروز ولی‏پور
10- مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت محیط دکتر حسین معصوم‌بیگی
11- مدیر محترم گروه آموزش بهداشت دکتر محسن صفاری
12-مدیر محترم گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی دکتر کریم پرستوئی
13-مدیر محترم گروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیر عامل دکتر محمدکریم بهادری
14- مسئول محترم کمیته تحقیقات دانشجویی دکتر مهدی راعی
15- نماینده محترم پژوهش‌های سازمانی بیمارستان بقیه‌ا...(عج) آقای نورالدین دو پیکر
16-مدیر محترم پژوهش دانشکده خانم زرین دخت شیخ علیا

                                  تقویم جلسات شورای پژوهش دانشکده بهداشت در سال 97

روز

تاریخ

ساعت

شماره جلسه

یکشنبه

97/02/09

8:00-10:00

390

یکشنبه

97/03/13

8:00-10:00

391

یکشنبه

97/04/10

10:00-12:00

392

یکشنبه

97/05/14

10:00-12:00

393

چهار شنبه

97/05/17

9:00-10:00

394

یکشنبه

97/06/18

10:00-12:00

395

یکشنبه

97/07/08

10:00-12:00

396

یکشنبه

97/08/13

10:00-12:00

397

یکشنبه

97/09/11

10:00-12:00

398

یکشنبه

97/10/09

10:00-12:00

399

یکشنبه

97/11/14

10:00-12:00

400

سه‌شنبه

97/12/12

10:00-12:00

401

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد