27مردادکارکنان معاونت آموزش
  • 1393
  • .
  • .

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی
سمت شغلی

شماره تماس(دفتر کار)

دکتر احمد عامریون معاون آموزشی 82483439
خانم دکتر سپیده عباس‌زاده مدیر دفتر EDO 82483518
مهندس روح‌ا... فاطمیان‌زاده کارشناس EDO 82483518
مهندس کامبیز رشیدی مدیر آموزش 82483583
خانم ناهید سلیمی مدیر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی 82483581
 سید مهدی حسینی کارشناس مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی 82483581
سید سجاد آرسته کارشناس آموزش 82483577
خانم طیبه بهبودی کارشناس آموزش 82483577
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد