24مرداداساتید گروه مدیریت خدمات
  • 1566
  • .
  • .

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی رزومه تصویر
1    دکتر احمد عامریون PhD
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
2  دکتر روح‌ا... زابلی PhD
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
3   دکتر سید مرتضی حسینی‌شکوه PhD
اقتصاد بهداشت
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
4   دکتر مهدی ابراهیم‌نیا PhD
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
5 دکتر طه نصیری PhD
سیاستگذاری سلامت
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد