17مرداددرباره دانشکده
  • 6850
  • .
  • .
  • منبع خبر : رآنچه خدا بر شما باقی گذارد برای شما بهتر است اگر واقعا به خدا ایمان دارید. (سوره هود آیه 86)  

  تاریخچه دانشکده بهداشت: با آغاز به‌کار دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه امام حسین(ع)، گروه بهداشت نیز به عنوان یکی از گروه‌های آموزشی دانشکده شروع به فعالیت و تربیت دانشجو نمودند و اولین پذیرش دانشجو در این گروه در رشته کاردانی بهداشت محیط در سال 1365 انجام شد و سپس با گسترش گروه در سال 1369 دوره‌های کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و کاردانی تغذیه و بهداشت مواد غذایی و در سال 1370 دوره‌های کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط و کاردانی بهداشت عمومی(مبارزه با بیماری‌ها) تأسیس شدند، با پیشرفت‌های کمی و کیفی و با توجه به امکانات آموزشی مناسب مانند استفاده از اعضاء هیأت‌علمی ثابت و پاره‌وقت و هم‌چنین پس از بررسی‌ها و بازدیدهای هیئت اعزامی از شورای گسترش دانشگاه‌ها و ارائه گزارش شورای مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورخه 72/10/22 با تأسیس دانشکده بهداشت به‌عنوان یکی از سه دانشکده دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج) بمنظور آموزش و تربیت نیروهای بهداشتی با کاربری بهداشت نظامی، تربیت کادر موردنیاز سپاه و همچنین انجام تحقیقات کاربردی در امر بهداشت نظامی موافقت نمودند و این دانشکده در سال 1373 تأسیس گردید.
در ادامه فعالیت‌های این دانشکده، دوره‌ ک. ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال 1376، ک. ارشد بهداشت نظامی در سال 1384، ک. ارشد تغذیه نظامی در سال 1385 بصورت داخلی اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو نمودند، در سال 1387 در دوره ک. ارشد آموزش بهداشت سه نفر دانشجو بصورت سراسری پذیرش شدند و همچنین در همین سال دوره دکترای مدیریت تحقیقات و مدیریت خ. بهداشتی و درمانی بصورت داخلی راه‌اندازی و اقدام به پذیرش دانشجو نمودند.
از سال 1390 تاکنون دانشکده اقدام بتصویب و پذیرش دانشجو در رشته‌های کارشناسی پیوسته بهداشت‌محیط، کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ک. ارشد مهندسی بهداشت‌محیط و ک. ارشد مهندسی بهداشت‌حرفه‌ای نموده و همچنین رشته‌های ک. ارشد اپیدمیولوژی، ک. ارشد اقتصاد بهداشت، ک. ارشد بهداشت عمومی، ک. ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذائی، ک. ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث، کارشناسی پیوسته علوم تغذیه، ک. ارشد ارگونومی و ک. ارشد مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) مصوب و یا درحال راه‌اندازی‌است.

                        

 ریاست فعلی دانشکده:
                           جناب دکتر هرمز سنایی‌نسب
( از سال 95 تاکنون)
ریاست‌های قبلی دانشکده:
                           جناب دکتر رضا توکلی
( از سال 74 تا 77)
                           جناب دکتر علی مهرابی‌توانا
( از سال 77 تا 79)
                           جناب دکتر محمودزاده
(از سال 82 تا 84)
                            جناب دکتر رضا توکلی
( از سال 85 تا 89)
                            جناب دکتر قادر غنی‌زاده
( از سال 89 تا 95)
             


دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج) مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته‌های بهداشتی و ارائه کیفی‌ترین خدمات آموزشی به آن‌ها بمنظور تأمین نیروی انسانی کارآمد، متعهد، شایسته و مؤمن موردنیاز سپاه در سطوح اجرایی، آموزشی و مدیریتی؛ انجام تحقیقات علمی و کاربردی بمنظور حل مشکلات بهداشتی سپاه و جامعه و ارتقا سطح سلامت عمومی در سپاه و جامعه و نهایتاً تولید علم و ارتقاء سطح دانش جامعه را بر عهده دارد.

دانشکده بهداشت دارای هفت گروه آموزشی و 20 نفر عضو هیئت علمی به شرح زیر می باشد:

ردیف گروه آموزشی نام و نام خانوادگی تحصیلات رتبه‌علمی رزومه عکس
1 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دکتر هرمز سنائی‌نسب PhD
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
2 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  دکتر محسن صفاری PhD
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
3 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  دکتر حجت رشیدی‌جهان PhD
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
4 آمار و اپیدمیولوژی دکتر مجتبی سپندی PhD
اپیدمیولوژی
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
5 آمار و اپیدمیولوژی دکتر علی‌اکبر کریمی‌زارچی PhD
اپیدمیولوژی
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
6 آمار و اپیدمیولوژی دکتر مهدی راعی‌دهقی Ph.D
آمار حیاتی
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
7 مهندسی بهداشت‌حرفه‌ای مهندس محمد سالم کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
مربی رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
8 مهندسی بهداشت حرفه‌ای دکتر فیروز ولی‌پور PhD
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
9 مهندسی بهداشت حرفه‌ای دکتر غلامحسین پورتقی PhD
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
10 تغذیه و بهداشت مواد غذائی   خانم دکتر سپیده عباس‌زاده PhD
بهداشت مواد غذائی
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
11  تغذیه و بهداشت مواد غذائی   خانم دکتر مریم تقدیر PhD
علوم تغذیه
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
12  تغذیه و بهداشت مواد غذائی  دکتر کریم پرستویی PhD
علوم تغذیه
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
13 مدیریت خ. بهداشتی و درمانی    دکتر احمد عامریون PhD
مدیریت خ. بهداشتی و درمانی
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
14 مدیریت خ. بهداشتی و درمانی  دکتر روح‌ا... زابلی PhD
مدیریت خ. بهداشتی و درمانی
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
15   مدیریت خ. بهداشتی و درمانی   دکتر سید مرتضی حسینی‌شکوه PhD
اقتصاد بهداشت
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
16  مدیریت خ. بهداشتی و درمانی   دکتر مهدی ابراهیم‌نیا PhD
مدیریت خ. بهداشتی و درمانی
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
17 مدیریت خ. بهداشتی و درمانی دکتر طه نصیری PhD
سیاستگذاری سلامت
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
18  مهندسی بهداشت محیط   دکتر قادر غنی‌زاده PhD
مهندسی بهداشت محیط
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
19   مهندسی بهداشت محیط   دکترامیر میرشفیعی Ph.D
مهندسی بهداشت محیط
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
20   مهندسی بهداشت محیط  دکتر حسین معصوم‌بیگی Ph.D
مهندسی بهداشت محیط
دانشیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
21 سلامت در بلایا و پدافند غیرعامل دکتر محمدکریم بهادری Ph.D
مدیریت خ. بهداشتی و درمانی
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
22 سلامت در بلایا و پدافند غیرعامل دکتر علی نصیری Ph.D
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
استادیار رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی


اعضاء هیأت علمی دانشکده از زمان تأسیس، که در حال حاضر در دانشکده مشغول نیستند:

ردیف نام و نام خانوادگی رشته  ملاحظات 
1 دکتر کاظم ندافی  Ph.D  
مهندسی بهداشت محیط
انتقال به دانشگاه تهران( رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه تهران)
2 دکتر رضا توکلی PhD
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دانشیار بازنشسته از دانشگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
3 دکتر داود فرج زاده PhD
مدیریت تحقیقات
استایار بازنشسته از دانشگاه
4 دکتر علی مهرابی‌توانا PhD
میکروبیولوژی
استاد در دانشگاه
5 دکتر حسن رفعتی PhD
مدیریت تحقیقات
مربی بازنشسته از دانشگاه
6 دکتر حمیدرضا توکلی PhD
بهداشت مواد غذائی
استاد بازنشسته از دانشگاه
7 دکتر محمدرضا نقی‌ئی PhD
تغذیه
استاد بازنشسته از دانشگاه
8 دکتر حسن خلجی PhD
اپیدمیولوژی
استادیار مستعفی از دانشکده
9 مهندس مرتضی سید نساج ارشد صنایع غذایی انتقال به دانشگاه تربیت‌مدرس
10 دکتر محمدعلی سحری PhD
صنایع غذایی
انتقال به دانشگاه تربیت مدرس
11 مهندس رضا صرافپور بهداشت محیط مربی بازنشسته از دانشگاه


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد