14مردادمعرفی گروه عالی رسته‌ای
  • 1387
  • .
  • .

نام گروه : گروه  آموزشی عالی رسته ای

مدیر گروه : دکتر آقاسی نژاد

معرفی دوره :

ماده ٤٣ - دوره آموزش مقدماتي رسته اي.

دوره هاي مقدماتي رسته اي بر حسب نياز به منظور آموزش مقدماتي براي رسته هاي مورد احتياج به فارغ التحصيلان دانشكده هاي علوم پايه نظامي و قبل از شروع به خدمت آنها ، حداقل به مدت شش ماه در دانشكده علوم و فنون نيروها تشكيل مي گردد.

تبصره - فارغ التحصيلان دوره اول علوم پايه كه موفق به ورود به دوره نشوند پس از گذراندن دوره مقدماتي رسته اي با داشتن حداكثر ٢٧ سال سن مي توانند در آزمون دوره دوم علوم پايه نظامي شركت نمايند.

ماده ٤٤ - دوره آموزش عالي رسته اي.

دوره هاي عالي رسته اي در درجات ستوان يكمي و سرواني به مدت حداقل ٦ ماه براي تمامي پرسنل فارغ التحصيل دوره هاي مقدماتي رسته اي و پرسنلي كه در سطح فارغ التحصيلان اين دوره شناخته مي شوند و از آموزش قبلي آنها حداقل ٤ سال گذشته باشد متناسب با رسته هاي آنان حسب مورد در دانشكده هاي علوم و فنون نيروها يا دانشكده هاي علمي تخصصي دانشگاه امام حسين )ع( تشكيل مي گردد. نيل به درجه سرگردي اين قبيل پرسنل منوط به طي اين دوره  مي باشد.

مدت زمان برگزاری دوره :

یک نیمسال تحصیلی می باشد که شامل 30 ساعت  فعالیت آموزشی در هفته است

تعداد واحد درسی دوره:

1-دوره مقدماتی رسته ای :

24/5 واحد درسی است که شامل 10 عنوان درس تخصصی که جمعا 10 واحد است و 5 عنوان درس عقیدتی که جمعا 8/5 واحد است و 8 عنوان درس سازمانی که جمعا 6 واحد است.

2-دوره عالی رسته ای :

34 واحد درسی است  که شامل 13 عنوان درس تخصصی که 15 واحد درسی است و 5 عنوان درس عقیدتی که 8 واحد درسی است و 13 عنوان درس سازمانی که 11 واحد درسی است .

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دوره عالی رسته ای :

1-كسب مهارت علمي و مديريتي لازم در خصوص ضوابط و دستورالعمل هاي سپاه جهت انجام مأموريتهاي آتي در حوزه بهداشت  و درمان

2-آشنايي با تجارب و تحليل بهداشت و   درمان در طول 8 سال دفاع مقدس

3-ارتقاء  كيفيت آموخته ها جهت مسئوليت پذيري بيشتر

4-كسب مهارت و آشنايي با برآوردهاي مورد نياز رسته بهداشت و درمان

5-افزايش مهارت فردي و قدرت تصميم گيري

6-كسب مهارت لازم در خصوص تشخيص و تدبير در بحرانهاي بهداشتي

7-كسب مهارت لازم در راستاي مديريت كنترل بيماريهاي واگيردار و انجام اقدامات پيشگيرانه بهداشتي

8-كسب مهارت لازم  براي ارائه آموزشهاي بهداشتي مورد نياز

9-كسب مهارت و آشنايي با  مديريت بهداشت و درمان

چشم انداز

قطب مرجع آموزش دوره هاي مقدماتي و عالي رسته اي بهداشت و درمان در سطح نيروهاي مسلح.

سياست ها و اهداف گروه:

ارتقاء سطح دانش هدايت و رهبري بهداشت و درمان سازمان در مديران و فرماندهان بهداشت ودرمان و به تبع از آن ارئه خدمات بهداشتي و درماني مناسب و در نهايت جلوگيري از آسيب ها وحفظ و افزايش توان رزمي يگان.

ارتقائ کيفي دانش بهداشت و درمان در زمينه هاي NBC و سلاح هاي نو پديد و راههاي مقابله باصدمات آنها.

احصاي علوم جديد بهداشت و درمان در رزم و بروز رساني اطلاعات علمي در اين زمينه.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد