13مردادمعرفی دفتر توسعه آموزش
  • 1564
  • .
  • .

مدیر دفتر توسعه آموزش: 
 

نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رتبه‌علمی رزومه
خانم دکتر سپیده عباس‌زاده Ph.D بهداشت مواد غذایی دانشیار رزومه فارسی

رزومه انگلیسی


کارشناس دفتر توسعه آموزش:

 

نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی شماره تماس
روح‌ا... فاطمیان کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  021-82483518


ماموریت و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش (
EDO) دانشکده بهداشت

دفتر توسعه آموزش(Educational Development Office: EDO) دانشکده بهداشت بعنوان مغز متفکر دانشکده از تاریخ........ بمنظور تربیت بهینه نیروی انسانی موردنیاز سپاه  در زمینه‌های بهداشتی، آموزشی و پژوهشی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشکده بهداشت از طریق توانمندسازی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی در زمینه‌های برنامه‌ریزی‌های درسی و طرح درس، استراتژی‌های نوین آموزشی و روش‌های فعال تدریس- برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی- ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی گروه‌های آموزشی و ارزش‌یابی کیفی فعالیت‌های آموزشی  پژوهش در آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) دانشگاه فعالیت خود را آغاز نموده‌است. حفظ کرامت و و احترام به اعضاء هیأت علمی و صداقت از ارزش‌های بنیادی ما می‌باشد.

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت د ر چهار حیطه عملکرد ی به‌شرح زیر می‌باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد