13مردادلینک‌های مفید
  • 1443
  • .
  • .

 نام سازمان   آدرس الکترونیکی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 مع. آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  http://dme.behdasht.gov.ir
  مع. تحقیقات و فناوری وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.hbi.ir
مع. فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.mefda.ir/
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران http://www.irimc.org
مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور http://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=28
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پژشکی http://nasr.behdasht.gov.ir/
سازمان تأمین اجتماعی http://www2.tamin.org.ir
 سازمان بیمه خدمات درمانی http://msio.org.ir
کتابخانه الکترونیک سلامت http://www.hel.hbi.ir
انستیتو پاستور ایران http://www.pasteur.ac.ir/
    
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/langs/fa
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری http://www.president.ir/fa/
    
سازمان جهانی بهداشت http://www.who.int/en/
You have institutional access https://www.sciencedirect.com/
ProQuest https://search.proquest.com/index
لیست ژورنال های ISI http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
بانك اطلاعات جهاد دانشگاهي http://www.sid.ir/
دانشکده‌های بهداشت کشور
دانشکده بهداشت بیرجند http://health.bums.ac.ir/
دانشکده بهداشت تبریز http://healthfac.tbzmed.ac.ir/
دانشکده بهداشت کاشان http://healthf.kaums.ac.ir/
دانشکده بهداشت کردستان http://www.muk.ac.ir/Muk/Faculties/Health.aspx
دانشکده بهداشت گیلان http://www.gums.ac.ir/healthschool
دانشکده بهداشت شهید بهشتی http://ph.sbmu.ac.ir/
دانشکده بهداشت اصفهان http://hlth.mui.ac.ir/
دانشکده بهداشت آذربایجان غربی(ارومیه) http://health.umsu.ac.ir/
دانشکده بهداشت اردبیل http://www.arums.ac.ir/fachealth/fa
دانشکده بهداشت هرمزگان http://www.hthf.hums.ac.ir/
دانشکده بهداشت ایران http://soh.iums.ac.ir/
دانشکده بهداشت تهران http://sph.tums.ac.ir/Portal/Home/
دانشکده بهداشت لرستان http://health.lums.ac.ir/
دانشکده بهداشت زاهدان http://beh.zaums.ac.ir/
دانشکده بهداشت فسا http://hf.fums.ac.ir/
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی زنجان http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=11
دانشکده بهداشت سبزوار http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=1033
دانشکده بهداشت سمنان( مستقر در دامغان) http://healthfaculty.semums.ac.ir/
دانشکده بهداشت کرمان http://kmu.ac.ir/fa/sph
دانشکده بهداشت کرمانشاه http://hygiene-school.kums.ac.ir/
دانشکده بهداشت و علوم تغذیه یاسوج http://healthf.yums.ac.ir/
دانشکده بهداشت گلستان http://goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=69
دانشکده بهداشت گیلان http://www.gums.ac.ir/healthschool
دانشکده بهداشت  مازندران http://ph.mazums.ac.ir/
دانشکده بهداشت مشهد http://fhm.mums.ac.ir/
دانشکده بهداشت یزد http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=489
دانشکده بهداشت قم http://health.muq.ac.ir/index.aspx
دانشکده بهداشت بوشهر http://hlth.bpums.ac.ir/fa/index.aspx
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی https://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه ع. پزشکی ارتش http://www.ajaums.ac.ir/Homepage.aspx?site=AjaPortal&tabid=1&lang=fa-IR
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد