2مردادطرح درس و طرح دوره
  • 1866
  • .
  • .

خلاصه متن : طرح دوره( Course Plan) به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که در مورد یک درس یک یا چند واحدی که معمولا در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه می‌شود نوشته می‌شود. طرح درس( Lesson plan) به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که برای یک جلسه آموزشی که معمولاً 90 دقیقه است تنظیم می‌شود

هدف از آموزش، انتقال مفاهیم به دانشجویان بنحوی‌است که بتوانند اطلاعات به‌روز و مؤثر مربوط به رشته‌تحصیلی خود را فراگرفته و در عمل پیاده کنند، از جمله فعالیت‌های دفتر توسعه آموزش( EDO) دانشکده در راستای ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده ارائه مشاوره به اساتید جهت طراحی و برنامه‌ریزی دروس و اخذ طرح دروس از اساتید و در دسترس قرار دادن آن‌ها برای دانشجویان می‌باشد. از اینرو طرح درس و طرح دوره مربوط به تمام دوره‌های در حال برگزاری در دانشکده در قالب جدول زیر جهت استفاده دانشجویان بارگزاری شده‌است.

برنامه درسی( طرح درس، طرح دوره و لاگ‌بوک)مربوط به گروه تغذیه و بهداشت مواد غذائی

ردیف
رشته، مقطع و ترم ارائه درس
نام درس
طرح دوره
طرح درس
LOG BOOK
1
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
سمینار
2
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
تغذیه گروه ها و شرایط ویژه
دارد
3
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای
دارد
4
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی
دارد
5
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
اصول آموزش و مشاوره
دارد
6
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
اثر فرآیند برارزش غذا
دارد
6
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
روش تحقیق در علوم بهداشتی
7
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
پروژه
8
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
کارآموزی صنایع
9
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
پایان نامه
10
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
بهداشت وایمنی مواد غذایی در بحران
دارد
11
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
تغذیه پیشرفته
دارد
12
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
اپیدمیولوژی سوء تغذیه
دارد
13 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه/کارشناسی ارشد /ترم 2
جغرافیای تغذیه
14
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
غذا وتغذیه در بحران
15
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
فن آوری و فرمولاسیون
16
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
ایمنی  شیمیایی مواد غذایی
17

بهداشت و ایمنی مواد غذایی، کارشناسی ارشد، ترم 2

روش های نمونه برداری مواد غذایی
18
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
اصول سم شناسی
19

کارشناسی ارشد، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، ترم 2

ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده
20

بهداشت و ایمنی مواد غذایی، کارشناسی ارشد، ترم 2

ایمنی مواد غذایی
21
تغذیه و بهداشت مواد غذائی
پروژه
22

 علوم تغذیه/ کارشناسی / ترم 8

ارزیابی وضعیت تغذیه
23 علوم تغذیه/ کارشناسی / ترم 2 تغذیه اساسی 1
24

تغذیه در بحران و شرایط غیر مترقبه/ کارشناسی ارشد/ ترم 2

تغذیه پیشرفته
25 علوم تغذیه/ کارشناسی آمار حیاتی مقدماتی
26 روش ارزشیابی PHC
27 کارشناسی علوم تغذیه كارآموزي در عرصه (كارآموزي تغذيه در PHC و ساير مراكز جامعه)
28  علوم تغذیه/ کارشناسی / ترم ... جامعه شناسی پزشکی
29 کارشناسی علوم تغذیه اپیدمیولوژی بیماری‌ها
30 کارشناسی ارشد تغذیه در بحران ترم1 روش تحقیق
برنامه درسی( طرح درس، طرح دوره و لاگ‌بوک)مربوط به گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ک. ارشد،
اقتصاد بهداشت و درمان
2
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ک. ارشد،
سیستم های اطلاع رسانی
3
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سازمان و مدیریت بیمارستان( 2)
دارد
4
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی
5
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
روش تحقیق در علوم بهداشتی
6
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
نظام بهداشتی درمانی تطبیقی
دارد
7
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ک. ارشد، ترم 4
کارورزی
8
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پایان‌نامه
9
کارشناسي ارشد، مديريت، ترم چهارم
سمینار موردی
10 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ک. ارشد، ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی
11 آمار و شاخص های بهداشتی

 ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

برنامه درسی( طرح درس، طرح دوره و لاگ‌بوک) مربوط به گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
1
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
بیماری‌های شغلی
2
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
آمار حیاتی
دارد
3
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
مهندسی فاکتورهای انسانی (2)
4
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
نقشه‌کشی صنعتی
5
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
زبان عمومی
7
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
ایمنی در محیط کار( 1)
دارد
دارد
8
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
ارزیابی و مدیریت ریسک
دارد
دارد
9
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
سیستم‌های مدیریت یکپارچه
دارد
دارد
10
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
تنش‌های حرارتی در محیط کار
11
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
مبانی کنترل آلودگی هوا
12
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
بهداشت پرتوها
13
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
زبان تخصصی
دارد
14 مهندسی بهداشت حرفه ای/کارشناسی /ترم5

اصول کلی تغذیه

15 مهندسی بهداشت حرفه ای/کارشناسی /ترم5 ایمنی در صنعت 3
16 مهندسی بهداشت حرفه ای/کارشناسی /  مدیریت صنعتی
20 کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ترم 5 کلیات محیط زیست
برنامه درسی( طرح درس، طرح دوره و لاگ‌بوک) مربوط به گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
1
مهندسی بهداشت محیط
مدیریت توسعه منابع آب
 
2
مهندسی بهداشت محیط
مدیریت صرفه جویی و استفاده مجدد آب
3
مهندسی بهداشت محیط
مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک
4
مهندسی بهداشت محیط
کنترل آلودگی هوا
5
مهندسی بهداشت محیط
مدیریت مواد زائد جامد
دارد
6
مهندسی بهداشت محیط
پروژه( کارشناسی)
7
مهندسی بهداشت محیط
پایان نامه
8
مهندسی بهداشت محیط
کارآموزی( کارشناسی ناپیوسته ترم 4)
9
مهندسی بهداشت محیط
پروژه( ک. ارشد)
10
مهندسی بهداشت محیط
ریاضی (1)
11
مهندسی بهداشت محیط
فیزیک عمومی
12
مهندسی بهداشت محیط
اصول اپیدمیولوژی
13
مهندسی بهداشت محیط
شیمی عمومی
14
مهندسی بهداشت محیط
کامپیوتر و کاربرد آن
15
مهندسی بهداشت محیط
آمار زیستی
دارد
16
مهندسی بهداشت محیط
پاتوبیولوژی
17
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم 2
کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در
سنجش آلاینده ها
18
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم 2
طراحی تصفیه خانه اب
19
ارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم 2
طراحی تصفیه خانه فاضلاب
20 کارآموزی در عرصه کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محیط ترم 2
21 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
22 : کارشناسی ارشد بهداشت محیط ترم 1 کاربرد روش‌های آماری در بهداشت محیط
برنامه درسی( طرح درس، طرح دوره و لاگ‌بوک) مربوط به گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
1

ک. ارشد، آموزش بهداشت، ترم 2

آموزش بهداشت  و ارتقای سلامت مدارس

2 ک. ارشد، آموزش بهداشت، ترم 2 آموزش بهداشت در محیط های بهداشتی اولیه
3 ک. ارشد، آموزش بهداشت، ترم 2 روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
4 ک. ارشد، آموزش بهداشت، ترم 2 نظریه ها و مدل های برنامه ریزی و تغییر رفتار سلامت
5
آموزش بهداشت
پویایی گروه
دارد
6
آموزش بهداشت
تکنولوژی و روش های آموزشی
دارد
7
آموزش بهداشت
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)
دارد
8

آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد- ترم 2

ارتباط در آموزش بهداشت
9

آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد- ترم 2

روانشناسی رفتار سالم
10 آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد- ترم 3 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در محیط کار
11 آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد- ترم 3 مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
12 آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد- ترم 3 نرم افزارهای تحلیل داده های سلامت
13 آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد- ترم 3 اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
14 آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)
15 آموزش بهداشت- کارشناسی ارشد زبان تخصصی
16 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم 1 آمار حیاتی
برنامه درسی( طرح درس، طرح دوره و لاگ‌بوک) مربوط به گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت‌ها
1
پدافند غیرعامل درنظام سلامت
آمار و روش تحقیق
2
پدافند غیرعامل درنظام سلامت
بیماری های ناشی از سم و مسمومیت ها
3
پدافند غیرعامل درنظام سلامت
امنیت شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی
4
پدافند غیرعامل درنظام سلامت
آشنایی با نظام سلامت و تهدیدات مرتبط
5
پدافند غیرعامل درنظام سلامت
مدیریت بحران زیستی
6
پدافند غیرعامل درنظام سلامت
آشنایی با پدافند غیرعامل و سازمان پدافند غیرعامل کشور
7

پدافند غیر عامل / کارشناسی ارشد / ترم سوم

اصول اپیدمیولوژی
8

پدافند غیر عامل / کارشناسی ارشد / ترم سوم

بیماری های نوپدید و باز پدید
9 پدافند غیر عامل / کارشناسی ارشد / ترم دوم کلیات بهداشت عمومی، محیط، حرفه ای و تهدیدات مرتبط
1
اصول و مباني اپیدمیولوژی و بیماریهای غیرواگیر
کارشناسي ارشد اپیدمیولوژی ترم2
2 اپیدمیولوژی مصدومیت ها و بلایا کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ترم2
3 روش‌های آمار زیستی1 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ترم 2
4 لابراتوار و مهارت های اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی / کارشناسی ارشد / ترم اول

5 روش‌های اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی / کارشناسی ارشد / ترم اول

6 روشهای آماری در اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ترم 3
7 تحلیل داده های سلامت

اپیدمیولوژی / کارشناسی ارشد / ترم اول

8 سمینار

اپیدمیولوژی / کارشناسی ارشد / ترم اول

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد