[Part_Header]

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

22ارديبهشتمعرفی گروه پزشکی اجتماعی
 • 535
 • .
 • .

گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله از سال 1390 تشکیل شد. رسالت این گروه تربیت پزشک پاسدار توانمند و مسئولیت پذیر در تیم سلامت است که دارای مهارتهای علمی مناسب جهت مدیریت و رهبری، پژوهش و تولید علم و انجام وظایف حرفه ای در حیطه پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه باشد. این گروه بر آن است تا در 5 سال آینده در حیطه آموزشی در بین دانشگاههای همتراز به برترین شاخصهای مدیریت آموزشی دست یابد. در حیطه  پژوهش گروه برتر در هدایت و مشاوره پژوهشهای مرتبط با سلامت باشد. و در حوزه خدمات، مشارکت در سیاستگزاری و اجرای برنامه های پیشگیری و ارتقاء سلامت در سطح دانشگاه و بیمارستان بقیه الله، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح داشته باشد. ارزش های حاکم بر این گروه پایبندی به اصول و مبانی اعتقادی اسلامی و ولایت فقیه، رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای، پرداختن به اولويت هاي ملي و نیروهای مسلح و سپاه، اعتقاد به تقدم پيشگيري بر درمان، کار تیمی موثر، مدیریت مشارکتی و محوربودن سلامت جهت توسعه پایدار هستند.

اهداف گروه در سه حیطه آموزشی، پژوهشی و خدماتی تعریف شده است.

 اهداف آموزشی:

 1. توسعه آموزش پزشکی جامعه محور به جای آموزش پزشکی بیمارستان محور
 2. آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی با دیدگاه سلامت محوردر سطح جامعه و نه بیمارستان
 3. آموزش اعضای هیات علمی در جهت  توسعه  توانمندی های آموزشی پژوهشی
 4. آموزش دانشجویان در جهت استقرار توانمندی های پژوهشی

اهداف پژوهشی:

 1. همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده و بیمارستان  درارائه خدمات آموزش در پژوهش
 2. هدایت و رهبری خدمات پژوهشی برای داشنجویان و اعضای هیئت علمی
 3. مشارکت در پروژه های تحقیقاتی بویژه در بخش روش تحقیق و آمار
 4. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف  

اهداف خدماتی:

 1. مشارکت در سیاستگزاری و مدیریت حیطه پیشگیری و ارتقای سلامت برای سطوح مختلف شامل دانشگاه و بیمارستان بقیه الله، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح
 2. ارایه خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت در بیماران سرپایی و بستری(از طریق کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت)
 3. مشارکت در کمیته های مختلف دانشکده، دانشگاه و بیمارستان بقیه الله، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه