[Part_Header]

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

22ارديبهشتشرح وظایف معاونت آموزش علوم پایه
 • 2285
 • .
 • .

شرح وظایف (فعالیت ها یا تکالیف تخصصی)

 1. ارائه راهکار، خط مشی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی دانشجویان رشته پزشکی در دوره های پایه.
 2. نظارت بر ارائه بهینه خدمات آموزشی به دانشجویان بر اساس ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.
 3. مدیریت برگزاری آزمون های علوم پایه پزشکی، آزمون جامع دوره ph.d و امتحانات پایان نیمسال.
 4. برنامه ریزی و تهیه تقویم آموزشی سالانه با هماهنگی معاونت آموزش دانشکده.
 5. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی ابلاغی به دانشکده.
 6. جمع آوری، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات از عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان گزارش به مراجع ذی ربط.
 7. انجام امور نهایی مربوط به دانشجویان انصرافی، اخراجی و بررسی امور مربوط به تغییر رشته، نقل و انتقالات، میهمانی و سایر فرایندهای مربوط به دانشجویان طبق دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی.
 8. تهیه برنامه ها و تقویم آموزشی مورد نیاز دانشکده در هر نیمسال با هماهنگی مبادی ذی ربط.
 9. تهیه گزارش عملکرد اساتید علوم پایه و اعلام به مبادی ذی ربط.
 10. اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های مصوب در دانشکده به مبادی ذی ربط.
 11. هماهنگی و همکاری با سایر دانشگاه های کشور در زمینه مسائل آموزشی برابر ضوابط و ابلاغیه ها.
 12. ارائه دروس عمومی و معارف اسلامی به سایر دانشکده ها.
 13. شرکت در شورای آموزش دانشکده و دانشگاه.
 14. انجام سایر امور محوله در حوزه تخصصی.
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه