داده‌ها

27اسفندطرح درس گروه‌های آموزشی پرستاری 1402
  • 915
  • .
  • .

طرح درس گروه‌های آموزشی دانشکده پرستاری
نیمسال اول 1403-1402
گروه پرستاری داخلی جراحی
1تجمیع شده اختلالات حاد و مزمن- ارشد داخلی جراحی -ترم دو
2تجمیع شده اختلالات حاد و مزمن -ارشد داخلی جراحی- ترم دو
اخلاق ارشد جراحی و داخلی
اخلاق کارشناسی پرستاری
آموزش به مددجو-ارشد داخلی- جراحی ترم 2
پرستاری مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه
پرستاری مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری
تجمیع شده اعصاب و بیماری های روان ارشد ویژه
سالمندی 2  گروه الف
سالمندی2  گروه ب
سالمندی2   گروه ج
طب ایرانی ارشد ویژه ترم 3
غدد- ارشد ویژه- ترم 2
گوارش- ترم 2- ارشد ویژه
مدیریت- ارشد داخلی جراحی
مراقبتهای ویژه - کارشناسی ترم 6
مراقبتهای ویژه قلبی ارشد ویژه ترم 2
مفاهیم پایه- ترم 2 -کارشناسی گروه الف
گروه پرستاری اتاق عمل
استریلیزاسیون
آشنایی با وسایل  و تجهیزات اتاق عمل
گروه پرستاری نظامی
طرح درس آموزش به بیمار ارشد اورژانس
طرح درس پرستاری جنگ نوین نیمسال اول 402-403 (2)
طرح درس پرستاری جنگ نوین نیمسال اول 402-403
طرح درس پرستاری در تروما2
طرح درس تروماتولوژی کارشناسی
طرح درس روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی ارشد نظامی 
گروه اصول و فنون پرستاری
طرح درس معاینه فیزیکی رشته پرستاری الف-
1402-2طرح درس معاینه فیزیکی رشته پرستاری ب-
گروه فوریت پزشکی و هوشبری
ACLS-گروه الف
ACLS-گروه ب
BLS-گروه الف
BLS-گروه ب
طرح درس  گروه الف فورت داخلی 1
طرح درس تجهیزات بیهوشی
طرح درس تروما1-نیمسال اول 1402-
طرح درس تروما1-نیمسال اول 1402-1401-
طرح درس روش بیهوشی 1
طرح درس فرایند عملیات - نیم سال اول 1402
طرح درس فرایند و عملیات -1402 - Copy-1
طرح درس فوریت پزشکی در شرایط خاص گروه الف
طرح درس فوریت پزشکی در شرایط خاص گروه ب
طرح دوره معاینه فیزیکی -رشته فوریت پزشکی الف
طرح دوره معاینه فیزیکی - ب 
طرح درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
گروه پرستاری اطفال
طرح درس کودک سالم - گروه الف
طرح درس کودک سالم - گروه ب
طرح درس کودک سالم - گروه ج
گروه روانپرستاری
طرح درس روان  1 الف
طرح درس روان  1 ب
طرح درس روان  1 ج
طرح درس روانشناسی اجتماعی الف
طرح درس روانشناسی اجتماعی ب
طرح درس مراقبت های ویژه اعصاب و روان
گروه بهداشت
طرح درس برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری سلامت جامعه  ارشد
طرح درس بهداشت سه
طرح درس فرهنگ و پرستاری ارشد
طرح درس مادرنوزاد گروه الف و ج نیمسال اول1403-1402
طرح درس مادرنوزاد گروه ب نیمسال اول1403-1402
طرح درس نظامها
گروه مدیریت پرستاری
طرح دوره  - مدیریت کارشناسی 1402اول
طرح دوره ارشد اورژانس 1402 -
طرح دوره ارشد داخلی جراحی 1402
طرح دوره ارشد سلامت جامعه 1402_1
 طرح درس دکتری پرستاری
1-1402-1403دكتري پرستاري طرح درس تئوری های پرستاری
course plan  scale development PhD  1402
طرح دوره مدیریت و رهبری آموزشی 1402
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1399/11/1 چهارشنبه
آدرس دانشکده پرستاری:
تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد بقیه الله (عج)- کوچه شهید نصرتی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- ساختمان پیامبر اعظم(ص)- طبقه ششم- یال شرقی- تلفکس:886000
47

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد