داده‌ها

15بهمنفرم های پژوهشی
  • 3175
  • .
  • .

  

نام فایل

لینک دریافت

 فرمت پروپوزال   فرمت پروپوزال
"فرمت پروپوزال جايگزين خدمت-RFP" فرمت پروپوزال
 فرمت دو برگی  فرمت دو برگی
فرمت کتابچه فرمت کتابچه
راهنمای نگارش راهنمای نگارش
فرم گزارش پنجاه درصد فرم گزارش پنجاه درصد
گزارش پیشرفت طرح جایگزین خدمت فرم گزارش پیشرفت طرح حایگزین خدمت
فرم گزارش پیشرفت پایانی طرح فرم گزارش پیشرفت پایانی طرح
فرم گزارش وضعیت ارشد زمان انتخاب واحد فرم گزارش وضعیت ارشد زمان انتخاب واحد
تاييد چاپ مقاله - دکتری تاييد چاپ مقاله - دکتری
سوگند نامه سوگند نامه
فرم اخذ تاریخ دفاع ارشد فرم اخذ تاریخ دفاع ارشد
فرم اخذ تاريخ دفاع دکتری فرم اخذ تاريخ دفاع دکتری
فرم اخذ تاریخ دفاع طرح تاریخ دفاع طرح
فرم رضایت آگاهانه  رضایت نامه بالغین، رضایت نامه سرپرست قانونی، راهنمای رضایت نامه آگاهانه
فرم ناظر اخلاق فرم ناظر اخلاق
فرم تعهد مقاله فرم تعهد مقاله
فرم اخبار نتایج پژوهشی فرم اخبار نتایج پژوهشی
فرم گزارش شش ماهه فرم گزارش شش ماهه پیشرفت  رساله دانشجویان دکتری تخصصی (PhD)
فرم ارزشیابی پروپوزال فرم ارزشیابی روند نگارش پروپوزال
چک لیست پیش دفاع چک لیست پیش دفاع
چک لیست تسویه چک لیست تسویه
فرم تفاهم نامه فرم تفاهم نامه، راهنمای فرم تفاهم نامه
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1399/11/1 چهارشنبه
آدرس دانشکده پرستاری:
تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد بقیه الله (عج)- کوچه شهید نصرتی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- ساختمان پیامبر اعظم(ص)- طبقه ششم- یال شرقی- تلفکس:886000
47

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد