آخرین اخبار و اطلاعیه ها

معاونت آموزش

19فروردينطرح درس گروه‌های آموزشی پرستاری نیمسال دوم 1403- 1402
  • 135
  • .
  • .

طرح درس گروه‌های آموزشی دانشکده پرستاری
نیمسال
دوم 1403-1402
گروه پرستاری داخلی جراحی:
گروه ب، روش تحقیق پرستاری ترم پنج
گروه ج، روش تحقیق پرستاری ترم پنج
اخلاق طرح+دوره+ترکیبی ویژه پرستاری
ارزیابی های تشخیصی 
 ارشد داخلی - جراحی روش تحقیق
روش های پیشرفته پایش سلامت
طرح درس  ارشد پاتوفیزیولوژی
طرح درس آموزش به مددجو-ارشد ویژه403-402
طرح درس پرستاری بزرگسالان-سالمندان 1 تجمیع شده-  گروه الف
طرح درس پرستاری بزرگسالان-سالمندان 1 تجمیع شده-  گروه ب
طرح درس تجمیع شده مراقبتهای ویژه اختلالات چند ارگانی و بیماران بانیازهای خاص 
طرح درس تجمیعی مبانی مراقبت های ویژه
طرح درس روش تحقیق ارشد ویژه
طرح درس سالمندان 3 نیمسال دوم 1402-1403
طرح درس فرایند آموزش به بیمار- کارشناسی - گروه ب
طرح درس فرایند آموزش به بیمار- کارشناسی گروه الف
طرح درس نظام های آموزش پرستاری در ایران وجهان- 402-403
گروه پرستاری اتاق عمل:
11طرح درس ترکیبی مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل-2-1402
111طرح درس ترکیبی اصطلاحات پزشکی-2-1402
طرح درس اخلاق در اتاق عمل-  ترکیبی-2-1402
طرح درس اصول و فنون مهارتهای بالینی
طرح درس ترکیبی اصول و فنون اسکراب و سیار-2-1402
طرح درس ترکیبی بهداشت در اتاق عمل
طرح درس ترکیبی فوریت های پزشکی  رشته اتاق عمل
گروه پرستاری نظامی:
طرح درس پرستاری و بهداشت در بحران
طرح درس ترکیبی-  عوامل جنگ نوین
طرح درس ترکیبی-  مدیریت خطر در حوادث و بلایا
طرح درس ترکیبی امداد و انتقال
طرح دوره ترکیبی- اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای- اورژانس
طرح دوره ترکیبی- اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
گروه اصول و فنون پرستاری:
الف - اصول و فنون پرستاری  طرح دوره ترکیبی
ب - اصول و فنون پرستاری  طرح دوره ترکیبی
طرح درس اصول و فنون مهارتهای بالینی
مهارتهاي پرستاري و کار در اتاق عمل
گروه فوریت‌های پزشکی و هوشبری:
آشنایی با بیماریهای داخلی
بیماری های داخلی1
داخلی جراحی1
طرح درس ترکیبی حمل و جاب جایی بیمار
طرح درس ترکیبی فوریت داخلی 2
طرح درس تروما2 (2)
طرح درس تروما2
طرح درس جابجایی حمل بیمار.doc
طرح درس روش بیهوشی 2
طرح درس فوریت در گروه های خاص (3)
طرح درس فوریت در گروه های خاص
طرح درس فوریتهای در گروه های خاص
طرح دوره معاینه فیزیکی -رشته هوشبری
فوریتهای محیطی (1)
فوریتهای محیطی (2)
گروه پرستاری اطفال:
گروه روانپرستاری:
طرح درس بهداشت روان و فوریتهای روانپزشکی2 
طرح درس روانپرستاری در بحران
طرح درس روانپرستاری
طرح دوره ترکیبی روانپرستاری در بحران
گروه پرستاری سلامت و بهداشت جامعه:
طرح درس پرستاری سلامت جامعه و خانواده ارشد
طرح درس روش تحقیق ارشد
طرح درس سلامت  جامعه 1
طرح درس گروههای آسیب پذیر ارشد
طرح درس مراقبت های پرستاری در منزل
طرح درس نظریه داخلی- جراحی
طرح درس نظریه
طرح دوره ترکیبی- اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
گروه مدیریت پرستاری:
طرح درس دکتری پرستاری:
دوره ترکیبی مباحث پرستاری
روش شناسی و نقد تحقیقات کمی و کیفی در پرستاری
نظام ها وبرنامه های آموزشی در پرستاری
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1399/11/1 چهارشنبه
آدرس دانشکده پرستاری:
تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد بقیه الله (عج)- کوچه شهید نصرتی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- ساختمان پیامبر اعظم(ص)- طبقه ششم- یال شرقی- تلفکس:886000
47

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد