آخرین اخبار هیات علمی

5تيرمعرفی و شرح وظایف دفتر هیات علمی
 • 7750
 • .
 • .

1- مدیریت امور هیئت علمی: آ قای دکتر احسان تیمور زاده

2-مدیر امور ارتقاء وجذب: آقای محمد غفوری نسب

3-مدیرامور کارگزینی و حقوق مزایا: آقای مهندس بهروز  رجبی

4- مسئول امور رفاهی ، خدمات کارگزینی و بایگانی  آقای امیر کشاورز گرامی

شماره تماس وفاکس:02188068324


 

 


معرفی و شرح وظایف مدیریت امور هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان تیمورزاده

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه محل تحصیل: علوم پزشکی تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – مرکز تحقیقات مدیریت سلامت

مرتبه علمی: استادیار

برخی از افتخارات آموزشی:

نفر اول دوره در مقطع دکتری تخصصی با معدل کل 18/50

عضو مرکز رشد و استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

با توجه به ساختار مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،وسپاه پاسدران انقلاب اسلامی ، در راستای ارائه خدمات جامع به دانشگاه و اعضای محترم هیئت علمی ، مجموعه اقداماتی که واحد فوق الذکر در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بقیه الله (عج) متولی آن می باشد به شرح زیر اعلام می گردد:

1- تشکیل جلسات هیئت ممیزه و ارتقای اعضای هیئت علمی

2-تشکیل  جلسات هیئت اجرایی جذب ، اعضای هیئت علمی

3- رسیدگی به امور تعهدات اعضای هیئت علمی

4- رسیدگی به شکایات اعضای هیئت علمی

5- امور فرهنگی و خدمات رفاهی اعضای هیئت علمی

6- توانمندسازی اعضای هیئت علمی

7- پیگیری امور بورس ها وفرصت مطالعاتی

معرفی و شرح وظایف مدیر ارتقاء وجذب

آقای محمد غفوری نسب

مدیر امور ارتقاء وجذب اعضاء دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

 1. نیاز سنجی و برآورد علمی هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه
 2.  امور اجرایی فرآیند جذب اعضای هیئت علمی بر اساس نیاز دانشگاه
 3. پیگیری لازم در خصوص شرکت در فراخوان جذب هیئت علمی مورد نیاز از طریق وزارت بهداشت
 4. هماهنگی برگزاری جلسات هیئت اجرایی جذب و تهیه صورتجلسات مربوط
 5. انجام امور ارتقاء اعضای هیئت علمی
 6. برگزاری جلسات هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی ارتقاء(پایه-بالینی)
 7. هماهنگی و برگزاری جلسات کمیسیون ماده یک (فرهنگی)
 8. ارسال ابلاغیه های هیئت ممیزه دانشگاه به رده های  مرتبط
 9. معرفی اعضای هیئت علمی جدیدالورد به مرکز توسعه آموزش جهت گذراندن دوره های توانمندسازی
 10. انجام استعلام و مکاتبات اداری از مبادی ذیربط برای جذب اعضای هیئت علمی

Description: 22.gif

معرفی و شرح وظایف مدیرامور کارگزینی و حقوق مزایا

آقای مهندس  بهروز  رجبی

مدیرامور کارگزینی و حقوق مزایا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

 1.  ثبت اطلاعات  اعضا پس از موافقت نهایی هیئت اجرایی جذب در سیستم و ایجاد بانک اطلاعاتی
 2. اعمال تغییرات حقوقی اعضای هیئت علمی (ترفیع پایه، ارتقاء مرتبه، بیمه و تکفل ...)
 3. عقد قرارداد  طرح تمام وقتی (محرومیت از مطب)
 4. تایید وثبت فعالیت های آموزشی وپژوهش اعضا
 5. بازنشستگی اعضای هیئت علمی
 6. صدور احکام بازنشستگی اعضای هیئت
 7. سازماندهی اعضای هیئت علمی
 8. فرصت های مطالعاتی
 9. ترفیع پایه

 1. محاسبه حق التدریس اعضای هیئت علمی و افراد مدعو
 2. محاسبه تعهد تحصیلی وخدمتی اعضا
 3. انجام استعلام و امورات اداری
 4. انجام گردشکار ماموریت اعضا  به وزارت بهداشت و یا سایر ارگان ها پس از اخذ مجوز های لازم
 5. انجام گردش کار مجوز سفر های زیارتی و خارج از کشور
 6. گردشکار جهت صدورکارت پایان خدمت نظام وظیفه
 7. ارائه تسهیلات جابه جایی فرزندان اعضای هیئت علمی
 8. صدور گواهی معافیت و کسر خدمت سربازی
 9. پیگیری آیین نامه ها ومصوبات از وزارت متبوع

 

معرفی و شرح وظایف مسئول امور رفاهی ، خدمات کارگزینی و بایگانی

آقای امیر کشاورز گرامی

مسئول امور رفاهی ، خدمات کارگزینی و بایگانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

                                                                                         
 1. تشکیل پرونده کارگزینی برای تمام اعضای هیات علمی
 2. صدور  احکام کارگزینی اعضا  اعم از(ترفیع ،ارتقا و...) وپیگیری آن ها
 3. بایگانی پرونده ها، سوابق واطلاعات
 4. ثبت حضور و غیاب و مرخصی اعضای هیات علمی
 5. صدور معرفی نامه به مبادی ذیربط 
 6. صدور گواهی های مختلف شامل گواهی عضویت ، گواهی جبهه و جانبازی گواهی و...
 7. صدور کارت شناسایی هوشمنداعضای هیات علمی
 8. معرفی جهت دریافت تسهیلات وام به هیئت علمی
 9. گردشکار جهت صدور یا تمدید پاسپورت
 10. اطلاعات و آمار
 11. ههماهنگی جهت برگزاری جلسات اخوت اعضای هیات علمی
 12. Description: 22.gif ههماهنگی های  لازم جهت برگزاری جشن بزرگداشت روز استاد
 

شرح وظایف مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد