آخرین اخبار EDC

4شهريورعملکرد و اقدامات انجام شده ی کمیته آموزش پاسخگو
 • 3021
 • .
 • .

بسمه تعالی

عملکرد و برنامه ها

 • اقدامات انجام شده

در راستای توسعه و گسترش  آموزش پاسخگو و عدالت محور،  پس از تشکیل کارگروه و تهیه  احکام اعضای کارگروه؛  جلساتی  با حضور اعضای کار گروه تشکیل گردید و برنامه ریزی خاصی با محوریت گام های ذیل در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر صورت پذیرفت:

 • بررسی و مطالعه بسته ی آموزش پاسخگو و عدالت محور و مطالعات مرتبط جهانی در این زمینه
 • ارزشیابی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 • برنامه ریزی
 • اجرای برنامه

اهم اقدامات صورت پذیرفته :

 • مشارکت در پروژه های نیازسنجی دبیرخانه های شورای آموزشی مرتبط
 • برنامه ریزی استراتژیک به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارکنان
 • نیاز سنجی های مرتبط در راستای شناسایی و ارزيابي نيازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه حال و آینده جامعه
 • برگزاری دوره های آموزشی اعضای هیات علمی جدید الورود
 • برگزاری دوره های اموزشی کارکنان
 • برگزاری دوره های آموزشی عرضی نظامی در سطح جهت نیاز های آموزشی سطح دانشگاه و کشور
 • برگزاری دوره های عرضی مدیریت تروما و طب رزم برای پزشکان و پیرا پزشکان نیروهای مسلح در سطح کشور
 • برگزاری Morning Report  و راند مشترک بین گروه های آموزشی در سطح بیمارستنهای آموزشی
 • ارائه کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی و Cpsبرای پزشکان ، دستیاران و دانشجویان
 • تصویب یک طرح تحقیقاتی در حوزه بازنگری برنامه درسی
 • پیاده سازی و اجرای برنامه ریزی درسی دوره پزشک عمومی مبتنی بر طب نظامی
 • تدوین کوریکولوم رشته های طب نظامی و رشته پدافند غیر عامل(پرستاری نظامی،روانشناسی نظامی،توکسین های میکروبی)
 • طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر شایستگی جهت ارتقای فراتوانایی‌های مورد نیاز پزشک عمومی در نظام بهداشت و درمان ایران در دوره کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده
 • تصویب یک طرح تحقیقاتی در حوزه انگیزش اعضای هیات علمی
 • طراحی، تصویب و اجرای نظام کارانه آموزشی در راستای ارتقای انگیزش مشارکت اعضای هیات علمی

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد