آخرین اخبار EDC

4شهريوربرنامه های در دست اقدام کمیته آموزش پاسخگو
 • 3312
 • .
 • .

بسمه تعالی

 • برنامه های در دست اقدام
 • تصویب یک طرح تحقیقاتی در راستای نیاز سنجی در مورد آموزش پاسخگو
 • تصویب طرح تحقیقاتی در راستای ارتقای اعضای هیات علمی
 • برگزاری سمینار دانشگاهی در آبان ماه سال 98
 •  تدوین شاخص‌های ارزشیابی برنامه آموزش در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه و نیروهای مسلح
 • طراحی برنامه‌های توانمند سازی و کارگاههای آموزشی در دانشگاه و گروه‌های آموزشی در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه و نیروهای مسلح
 • آشنایی اعضای هیات علمی، دانشجویان،ارائه کنندگان خدمات و مسئولین ذیربط با نحوه اجرای آموزش پاسخگو در کشورهای پیشرفته
 • بررسی وضعیت استاندارهای آموزش پاسخگو در مراکز درمانی تابعه
 • جهت دهی گروه های آموزش پزشکی در جهت ارتقای سلامت و پیشگیری
 • هدایت گروه های آموزشی ذیربط در جهت تعیین اولویت های مشکلات سلامت نیروهای مسلح و عموم مردم
 •   هدایت گروه های آموزشی ذیربط در جهت تدوین حداقل های لازم یادگیری در برنامه های آموزشی دانشجویان در عرصه
 • هدایت گروه های آموزشی ذیربط در جهت ارتباط تنگاتنگ با ستادهای نیروهای مسلح و سایر سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت ( شهرداری و صدا و سیما ....)
 • هدایت گروه های آموزشی ذیربط در جهت تولیدات دانش در حوزه سلامت به منظور ارتقای آگاهی عمومی جامعه و به ویژه نیروهای مسلح
 • طراحی  برنامه ی جامع آموزش پاسخگو برای کلان منطقه 10

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد