پنجشنبه 30 خرداد 1398  

رویداد های آینده

ارتباط با روابط عمومی
متون عمومي

امور ثبت نام دانشجویان (کنکور) : 82483545

دفتر معاونت آموزش : 82483131 - 82483132

امور تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی آموزشی : 82483549 - 82483548 - 82483547

امور آزمون های سراسری (کنکورسراسری، کارشناسی ارشد،دستیاری، Ph.D) : 82483545روابط عمومی دانشکده ها : 82483636- 021


کانال سروش :
https://sapp.ir/pr.bmsu

بيشتر

امور ثبت نام دانشجویان (کنکور) : 82483545

دفتر معاونت آموزش : 82483131 - 82483132

امور تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی آموزشی : 82483549 - 82483548 - 82483547

امور آزمون های سراسری (کنکورسراسری، کارشناسی ارشد،دستیاری، Ph.D) : 82483545روابط عمومی دانشکده ها : 82483636- 021


کانال سروش :
https://sapp.ir/pr.bmsu

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) محفوظ می باشد