آخرین اخبار و اطلاعیه ها

12خردادپیام تبریک ارتقاء اعضای هیات علمی
  • 3763
  • .
  • .

پنجاه و سومین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 98/02/25 برگزار گردید که طی آن جمعی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه موفق به کسب ارتقاء به مرتبه علمی بالاتر به شرح زیر شدند:

ارتقاء از

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دانشیاری به استادی

دانشکده پزشکی

خانم دکتر مریم مشکانی