اخبار و اطلاعیه ها

27فروردينشناخت نقش ها و جديت در ايفاي نقش، گام اساسي تبديل دانشگاه به دانشگاه در تراز انقلاب اسلامي است.
  • 1075
  • .
  • .

🔸 نشست صميمانه رياست دانشگاه و تيم مديريتي بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) برگزار شد. در اين ديدار دكتر جلالي با تاكيد بر نكات مهم فرمايشات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب و سخنان ابتداي سال جديد در حرم مطهر رضوي گفت: يكي از رئوس اقدامات مهم مجموعه هاي مختلف دانشگاه تلاش براي تبديل شدن به دانشگاه در تراز انقلاب اسلامي است. وی با اشاره به اين فرصت كه در اختيار يكايك اعضاي دانشگاه قرار گرفته است تا در قالب لباس پاسداري به ارائه خدمت در مسير انقلاب و اسلام بپردازند استفاده از اين موهبت الهي را در جهت فراهم نمودن مقدمات ظهور حضرت بقيه ا... (عج) وظيفه يكايك اعضا دانست.
وي تصريح كرد: در راستاي انجام رسالت دانشگاه مهم اين است كه تكليف و نقش خود را بشناسيم و بصورت دقيق به ايفاي نقش خود بپردازيم. لذا بايد شرايط بگونه اي پيش رود تا يك پزشك پاسدار حرفه اي و يك پرستار پاسدار بداند چه اقداماتي انجام دهد سپس با اين نگرش ميتوان يك گفتمان ايجاد نمود و با توليد كليدواژه ها و برنامه هاي اجرايي مسير حركتي بيمارستان را ارتقا بخشيد.

🔸 رياست دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج) با اشاره به شعار سال با عنوان رونق توليد، مشكل اصلي مراكز درماني از جمله بيمارستان بقيه الله (عج) را مسئله اقتصاد دانست و تنها راه حل اين مشكل را ايجاد ذهنيت خصوصي بودن مركز در باور مديران، كارمندان و كاركنان بيمارستان معرفي كرد و گفت: اگر درذهن خود باور كنيم كه بيمارستان يك مركز خصوص و متعلق به ماست روند مديريت هزينه ها و درآمدها در آن اصلاح خواهد شد و به موضوع اقتصاد مقاومتي كه بارها و بارها تكرار شده اما بعنوان يك راهكار اصلي به آن عمل نشده است به معناي واقعي پرداخته خواهد شد.

🔸 رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) به ظرفيت هاي موجود در مجموعه بيمارستان اشاره كرد و افزود: بايد به افزايش درامد و كاهش هزينه ها با نگاه جدي توجه شود و بايد پذيرفت كه حتي عليرغم افزايش تورم، ميتوان با بهره مندي از الگوهاي موفق موجود هزينه ها را مديريت كرد و حتي كاهش داد. جلسات پايش اقتصادي و ارائه گزارشات مالي همراه با ارائه راهكارهاي اصلاحي در حوزه مالي ميتواند در اصلاح هزينه ها بسيار كارامد باشد.

🔸 دكتر جلالي ٣ مقوله ماموريت، آورده و هزينه را پارامترهاي دقيق اقتصادي تاثيرگزار در بيمارستان دانست و افزود: در جهت توسعه بيمارستان توجه به ماموريت هاي سازماني بايد در اولويت تصميمات كلان تيم مديريتي قرار گيرد و توجه به ماموريت ها، مطالبات و شكايات است كه ميتواند در تبديل شدن بيمارستان به عنوان يك مركز قابل اعتماد خدمات درماني نقش مهمي را ايفا كند.

🔸 وی برنامه ريزي مناسب در بازه هاي كوتاه مدت براي حل مشكلات بيمارستان را از اقدامات مهم جهت ارتقاي رضايتمندي دانست و تاكيد كرد: تمركز بر اورژانس، درمانگاه و پاراكلينيك به ويژه بخش هاي اكوكارديوگرافي و سونوگرافي و رعايت طرح انطباق جهت رفع مشكلات مربوطه ضروري است.

🔸 دكتر جلالي اختصاص اهداف عملكردي ويژه پزشكان و پرستاران را در برنامه استراتژيك بيمارستان امري ضروري دانست و توجه به طرح تمام وقتي پزشكان را يكي از مهمترين راهكارهاي ارتقاي سطح كيفيت خدمات درماني برشمرد وگفت: پايش عملكرد پزشكان و تدوين برنامه هاي اصلاحي و مشخص كردن نقاط قابل بهبود بايد در سال ٩٨ مورد نظر قرار گيرد.

🔸 وی مديريت با اقتدار را لازمه مراكز خدمات درماني با وسعت بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) دانست و از مديران خواست تا در صورت عدم اصلاح فرايند، با يك تصميم مقتدرانه به رفع مشكل بپردازند.

🔸 دكتر جلالي يكي از نيازهاي اصلي دانشگاه و بيمارستان را تقويت حوزه طب رزم دانست و در اين خصوص اظهار داشت: از سال ١٣٧٣ و تاكيد مقام معظم رهبري بر حفظ عملكرد نظامي دانشگاه تا كنون اقدامات شاخصي كه باشد و بتواند بر آن استناد كرد انجام نشده است لذا ضروري است در اين راستا براساس ماموريت محوري و آماده سازي امكانات لجستيكي طب رزم و حضور نيروي انساني در ماموريتها اقدامات صورت گيرد. تقويت اردوهاي محروميت زدايي در بيمارستان بسيار سازنده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد