رویداد های آینده

17تيرکاربرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در بیماریهای ایسکمی مغزی و ترمیم اعصاب محیطی
  • 3245
  • .
  • .

کاربرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در بیماریهای ایسکمی مغزی و ترمیم اعصاب محیطی

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

19/4/97

8 – 8:30

ثبت نام ،افتتاحيه، معرفی شرکت کنندگان، پیش آزمون

دکترژیلاپیرزاد جهرمی

فیزیولوژی

8:30 – 9:15

کاربرد سلولهای بنیادی در بیماریهای ایسکمی مغزی

دکترژیلاپیرزاد جهرمی

فیزیولوژی

9:15 – 10:00

مهندسی بافت در ترمیم اعصاب محیطی

دکتر غلامرضا کاکا

بافت شناسی و علوم تشریح

10:00 – 10:30

استراحت، پذیرایی

-

-

10:30 – 11:45

نکاتی پیرامون ساخت داربستها  و بیوراکتورها

دكتر ژیلا پیرزاد جهرمی

فیزیولوژی

11:45 – 13

تکنیک ساخت داربست نانوفیبری  به روش الکتروریسی (آموزش عملی) وکشت سلولهای بنیادی استرومایی بر روی آن

دکتر محمد رضا نورانی

علوم تشریح

13 – 14

 نماز  و نهار

-

-

14 – 15

آشنایی با روش پیوند سلولهای بنیادی استرومایی کشت داده شده بر روی داربست در ترمیم اعصاب محیطی(عملی)

دکتر غلامرضا کاکا

بافت شناسی و علوم تشریح

15-15:15

پاسخ به سوالات

دكتر ژیلا پیرزاد جهرمی

فیزیولوژی

15:15– 15:30

پس آزمون

دكتر ژیلا پیرزاد جهرمی

فیزیولوژی

 
امتیاز دهی
 
 

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

88040060

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد