شنبه 29 تير 1398  

رویداد های آینده

ارتباط با روابط عمومی
متون عمومي

جهت ارتباط با معاونت آموزش دانشگاه (سئوالات مربوط به کنکور سراسری) به صفحه زیر مراجعه نمایید .
ارتباط با آموزش دانشگاه بقیه الله (عج)


--------------------------------------------------------------------------

 ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

ایمیل

pr@bmsu.ac.ir

روابط عمومی دانشکده ها

87556636 

 روابط عمومی دانشگاه 

87555332  

کانال سروش : https://sapp.ir/pr.bmsu

بيشتر

جهت ارتباط با معاونت آموزش دانشگاه (سئوالات مربوط به کنکور سراسری) به صفحه زیر مراجعه نمایید .
ارتباط با آموزش دانشگاه بقیه الله (عج)


--------------------------------------------------------------------------

 ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

ایمیل

pr@bmsu.ac.ir

روابط عمومی دانشکده ها

87556636 

 روابط عمومی دانشگاه 

87555332  

کانال سروش : https://sapp.ir/pr.bmsu

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) محفوظ می باشد