جمعه 28 دي 1397  

رویداد های آینده

ارتباط با روابط عمومی
متون عمومي

روابط عمومی دانشگاه : 82483334- 82483343 - 82483332 - 021

روابط عمومی دانشکده ها : 82483636- 021


کانال سروش :
https://sapp.ir/pr.bmsu

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) محفوظ می باشد