[02/25/2018 04:58:32 ب.ظ] [۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

گزيده تحولات جهان 14
« محمود رضا گلشن پروژه »
D
445
4 گ/
(1382)
ن1
مسائل ايران و عراق.
« حسين دهشيار و همكاران »
DS
79
65/
5م/
(1382)
ن1
تظاهرات ضد جنگتحليل محتوا و گفتمان اعتراض هاي مردمي در سراسر جهان نسبت به جنگ امريكا عليه عراق.
« موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران »
DS
7/79
6ت/
(1382)
ن1
روزشمار جنگ ايران وعراق ،جلد پنجاهم : اسكورت نفت كش ها
« محمود يزدانفام»
DSR
1602
2س9ر/
(1378)
ن1       ج50
اطلس جنگ ايران و عراق ، فشرده نبردهاي زميني.
« محسن رشيد »
DSR
1606
7الف2س/
(1379)
ن1
جنگ شيميايي عراق و تجارب پزشكي آن.
« سيد عباس فروتن »
DSR
1620
5/
9ج4ف/
(1382)
ن1و2
اينك شوكران 1
« منوچهر مدق »
 
‏‏‏DSR
1626
4ب4م/
(1382)
ن1
روز سانحه بر اساس خاطرات خلبانان نيروي هوايي ارتش
« عزت ا... معظمي گودرزي »
DSR
1629
9د6م/
(1376)
ن1
آمريكا و براندازي جمهوري اسلامي ايران.
« كامران غضنفري »
DSR
1654
8آ6غ/
(1380)
ن1
فرهنگ جبهه ، مشاهدات
« سيد مهدي فهيمي »
DSR
16629
4ف9ف/
(1373)
ن1         ج6
آمار حياتي كاربردي
«سیدحسن صانعی»
HA
29
5/
17ص2ف/
(1379
ن1
طراحي بانك اطلاعات با SPSS
«سیدحسن صانعی»
HA
32
4ط2ص/
(1382)
ن1و2
 
سيماي سلامتدانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
« معاونت سلامت ،معاونت تحقيقات وفناوري »
HA
39
9س9الف/
(1381)
ن1              ج5
سيماي سلامتدانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اردبيل ـ اصفهان ـ ايلام ـ بوشهر ـ تهران
« معاونت سلامت ،معاونت تحقيقات وفناوري »
HA
39
9س9الف/
(1381)
ن1               ج1
سيماي سلامتدانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني چهارمحال و بختياري ـ خراسان ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ فارس ـ سيستان و بلوچستان
« معاونت سلامت ،معاونت تحقيقات وفناوري »
HA
39
9س9الف/
(1381)
ن1               ج2
سيماي سلامتدانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني قزوين ـ قم ـ كردستان ـ كرمان ـ كرمانشاه ـ كهگيلويه و بويراحمد ـ گلستان
« معاونت سلامت ،معاونت تحقيقات وفناوري »
HA
39
9س9الف/
(1381)
ن1               ج3
سيماي سلامتدانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني گيلان ـ لرستان ـ مازندران ـ مركزي ـ هرمزگان ـ همدان ـ يزد
« معاونت سلامت ،معاونت تحقيقات وفناوري »
HA
39
9س9الف/
(1381)
ن1               ج4
سیمای مرگ و میر در29 استان کشور در سال1383-کتاب پنجم
«محسن نقوی،ناهید جعفری»
HB
1466
7ن3آ/
1386
ن1
روش بكارگيري مهندسي ارزش.
« محمد سعيد جبل عاملي ، سيد عليرضا ميرمحمد صادقي »
 
HD
47
3/
9ر9الف/
(1380)
ن1
رهبري بصير، ابداع مفهومي جذاب از هدايت سازماني.
« محمد ازگلي ، برزو فرهي »
HD
57
71/
9ر9ن/
(1377)
ن1
مديريت از راه ارزشها.
« حميدرضا فرتوك زاده »
HD
6957
4 م8ب/
(1381)
ن1
شيوه نگارش كارنامه سوابق آموزشي ، پژوهشي و اجرايي
HF
5383
9ش4ك/
(1382)
ن1
بهداشت و درمان در نظم نوين قانوني به انضمام: مقررات مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي.
« سعيد جلالي ، خسرو سلجوقي »
JQ
1786
635ي/
(1381)
ن1و2
جنگ افزارهاي شيميايي در سياست جهاني و حقوق بين الملل
« واحد ثبت وقايع جنگ جهاد سازندگي »
 
JX
5133
9ج8 س/
(1367)
ن1
اصول صحیح تولید فرآورده های دارویی جهت مصارف انسانی و دامپزشکی
«گروه مترجمین تحت نظارت دکتر کامران موسوی حسینی»
KJE
6191
6الف/
(1384)
ن1
پژوهشنامه دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا«عج»
« جمال سيد رضايي ، سيد حسن سعادت »
« سالهاي 73 تا 79 »
LG
291
4پ9س/
(1381)
ن1
زبان تخصصی برای دانشجویان دوره کاردانی تجهیزات پزشکی و دارویی
 
« دکترغلامرضا پورحیدری »
PE
1127
94پ4پ/
(1385)
ن1
انگلیسی برای دانشجویان دوره کاردانی فوریت های پزشکی
« دکترغلامرضا پورحیدری »
PE
1127
92پ4پ/
(1385)
ن1
فرهنگ بزرگ يك جلدي پيشرو آريانپور.
«منوچهر آريان پور كاشاني »
« انگليسي به فارسي»
PE
1645
434آ2ف/
(1379)
ن1و2
فرهنگ بزرگ فارسي - انگليسي
 
« سليمان حييم »
PE
1645
95ح2ف/
(1379)
ن1
نگارش و ويرايش.
« احمد سميعي (گيلاني) »
PIR
2839
8 ن 8 س/
(1380)
ن1
راهنماي ويرايش.
« غلامحسين غلامحسين زاده »
PN
162
2 ر 8 غ/
(1380)
ن1
روش مرجع نگاري،چگونه فهرست منابع مورد استفاده در متن نوشته خود را تهيه كنيم ؟
« فروزان كريمي ، محمد رضا محمدي »
PN
171
4ف15الف/
(1382)
ن1
چگونه مطالب خود را در همايشها ارائه كنيم.
«حسن ابوالقاسمي و همكاران »
PN
4121
3س2هـ/
(1382)
ن1
چگونه تحقيق كنيم؟ راهنماي جامع تحقيق، نگارش و دفاع از پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكترا
« سيد عباس كاظمي »
Q
180
55/
2ك9ر/
(1379(
ن1
الفباي تحقيق.
« سيد حسن صانعي »
Q
180
2ص1آ/
(1381)
ن1
آموزش ویندوز98
« سیدغلامرضا گلپایگانی »
QA
76
76/
38ش95و/
(1382)
ن1
آموزشJSP
« مهندس مجید شجاع الدین،مهندس مهناز منتظری »
QA
76
73/
3ش2ج/
(1382)
ن1
راهنماي استفاده كننده Rose – Net User Manual
(راهنماي استفاده از شبكه اطلاع رساني علمي، صنعتي و تجارتي= ايران)
« شركت مهندسي رز سيستم »
QA
9/76
2ر4ش/
(1380)
ن1و2
مقایسه متدولوژی های ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
« مهندس انوشیروان اخوان نیاکی »
QA
402
7م3الف/
(1380)
ن1
تجزيه و تحليل داده ها به وسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي وكاربردهاي آن در علوم پزشكي
« هومن شادنيا »
QAR
87/76
3ت16ش/
(1383)
ن1
راهنمای ایمنی زیستی آزمایشگاه(ویرایش سوم)
«بهزاد ادیبی مطلق،فرزانه توسلی و همکاران»
QH
323
2/
2ر/
(1386)
ن1
بیومارکر(استراتژی انتخاب بیومارکرهای جدید)
«رضا آقانوری»
QH
438
4/
7آ2ش/
(1382)
ن1و2
آشنايي با سيستم هموستاز خون شامل: فيزيولوژي ، پاتولوژي و تشخيص
«احمد قره باغيان و همكاران »
QP
4/90
5آ9ك/
(1383)
ن1

فيزيولوژي سلولهاي عصبي و عضلاني.
« عليرضا عسگري »
QP
361
9ف45/
(1377)
ن1و2و3
دفاع در برابر جنگ بيولوژيك و بيوتروريسم.
« محمد حسن شاه حسيني »
QR
41
2/
7د2ش/
(1381)
ن1و2           ج1
دفاع در برابر جنگ بيولوژيك و بيوتروريسم.
« محمد حسن شاه حسيني »
QR
41
2/
7د2ش/
(1381)
ن1و2 و3      ج2
سوختگی در اثر گرما و آتش و مسمومیت و سوختگی در اثر بمبهای شیمیایی و گازهای جنگی(عوارض و درمان آن).
« محمود فرهودی »
QV
633
752ف/
(1365)
ن1
موازين اخلاقي در پژوهش هاي علوم پزشكي
« يدا... فرهادي و همكاران »
R
5/725
8م4ف/
(1383)
ن1
معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشكي. گزارش نشست هيات علمي ـ كاري Who
« الهام جعفري مجرد، سپيده باقري نژاد، احمدرضا حسين پور»
R
850
6م /
(1381)
ن1
آئين نگارش و نشر مقالات پزشكي در تحقيقات باليني.
« سيد شهراز، محمد خاني، رويا شرافت كاظم زاده »
R
852
9آ4ب/
(1382)
ن1
اخلاق در پژوهشهاي پزشكي.
« محمد ضرغام»
R
853
3الف5الف/
(1381)
ن1
روش اجرايي استاندارد براي پژوهشگران باليني.
« عليرضا فيروز ، مهدي رشيقي فيروز آبادي »
R
853
2 ك2ب /
(1381)
ن1و2و3
جنبه هاي پزشكي دفاع هستهاي.
« حسينعلي مهراني ، منصور كشاورز »
R
895
9 ج/
(1378)
ن1و2و3
راهنماي كاربردي براي كميتههاي اخلاق دربازنگري تحقيقات زيست پزشكي
« عليرضا باقري چيمه »
R
724
2ر16س/
(1382)
ن1
پزشکی و ملاحظات اخلاقی
« دکترباقر لاریجانی »
R
724
4پ2ل/
(1383)
ن1 ج1و2
مجموعه کدهای اخلاق پزشکی
«دکتر محمودعباسی»
R
724
3م15ع/
(1385)
ن1 
پزشکی مبتنی بر شواهد
«دکتر اکبر سلطانی و همکاران»
R
7/733
42پ
1386
ن1 
بانک اطلاعات جامع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ایران1384-دفتر سطح بندی خدمات آموزشی
« وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-معاونت آموزشی و اموردانشجویی »
R
817
27م6آ/
(1384)
ن1
سيستم ملي پژوهش سلامت از ديدگاه مجامع بين المللي
« مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور »                                                                                                                     
RA
5
9س9ر/
(1382)
ن1
آمار پزشكي (پايه ـ باليني)
« علي اكبر سرافراز ، كامران غفار زادگان »
RA
407
8 آ 2 د/
(1379)
ن1
مطالعه ملی بار بیماری ها و آسیب ها،در ایران(سال1382)
« وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-معاونت سلامت»
RA
407
5/
6م9الف/
614
4255/
1386
بهره مندی از خدمات سلامت سال 1381 در جمهوری اسلامی ایران
«معاونت سلامت،دکتر محسن نقوی،دکتر حمیدرضا جمشیدی»
RA
407
5/
7ن9الف/
362
 
راهنمای محاسبه بار بیماری ها برای سطح کشوری و استانی
« وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-معاونت سلامت»
RA
408
5.2/
614
42/
1386
 
دستور العمل تعيين اولويت هاي پژوهشي با استفاده از راهبرد «پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي»
« مازيار جاويد روزي، سپيده باقري نژاد، احمدرضا حسينپور»
RA
440
85/
5 د/
(1381)
ن1
تقويت ساز و كارهاي كشوري در پشتيباني از « پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي» (نگاهي گذرا به تجربيات ديگر كشورها).
« الهام جعفري مجرد، سپيده باقري نژاد، مازيار جاويد روزي و احمدرضا حسين پور »
RA
440
85 /
7 ت/
(1382)
ن1و2و3و4
پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي و تعيين اولويتها: درسهايي از گذشته
« مازيار جاويدروزي، سپيده باقري نژاد و احمدرضا حسين پور »
RA
440
85 /
49پ/
(1382)
ن1و2و3
سلامت عمومی،نوآوری و حقوق مالکیت معنوی
«سازمان جهانی بهداشت»
RA
441
5/
8س/
1386
ن1
سيماي جمعيت و سلامت در جمهوري اسلامي ايران.
« مجري: معاونت سلامت، دفتر سلامت خانواده و جمعيت »
RA
533
9 س/
(1381)
ن1
اقدامات ايمني مناسب در زمان شيوع بيماريهاي واگير.
« سازمان بهداشت جهاني _ژنو »
RA
643
7الف2د/
(1369)
ن1
اپيدميولوژي تغذيه
« فرناز خوشنويسان ،سيد رضا راست منش »
RA
645
9و7ت/
(1382)
ن1
پيشگيري و درمان عوارض ناشي از سلاحهاي شيميايي.
« عبدالمجيد چراغعلي »
RA
648
9 پ4چ/
(1380)
ن1و2و3و4
عوامل جنگ شيميايي (سم شناسي و درمان).
« غلامرضا پورحيدري و همكاران »
RA
648
9ع2م/
(1381)
ن1و2و3و4
پروتکل های درمانی مصدومین شیمیایی
« دکتر مجید شهرتی »
RA
648
4ب/
(1385)
ن2و1
گند زداها و ضدعفوني كنندهها و كاربرد آنان در بهداشت محيط زيست.
« كرامت ا... ايماندل »
 
RA
671
8گ9الف/
(1374)
ن1
دگرگونی سیمای سلامت در روستانشینان ایران1382-1372
« محسن نقوی و... »
RA
7/771
8د9الف/
(1384)
ن1
تدوین نظام اطلاعاتی برای مدیریت مبتنی بر شواهد در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
« معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»
RA
971
6/
4ت/
(1382)
ن1
اصول طب داخلي هاريسون مسموميت ها و حوادث.
« اباذر حبيبي نيا »
RA
1211
5م2هـ/
(1371)
ن1
اصول زهر شناسي.
« قوام ميرستاري »
RA
1211
6الف9 ل/
(1369)
ن1
تشخيص و درمان مسموميتهاي شيميايي و ميكروبي جنگي.
« امير حسين كلانتري »
RA
1211
5ت 7ك/
(1364)
ن1
مسموميت به وسيله داروهاي شيميايي.
« مرتضي فرخ سير ،محمد خويي »
RA
1211
5م8ك/
(1353)
ن1
سم شناسی و کنترل مسمومیت
« دکتر مجید شهرتی »
RA
1211
8س9 ش/
(1385)
ن2و1
درمان مجروحين بمبهاي شيميايي.
« سعيد مرزبان راد »
RA
1224
5/
4د4م/
(1368)
ن1
مار گزيدگي، عقرب گزيدگي و درمان آنها.
« پرويز وحداني »
RA
1243
2م4و/
(1374)
ن1و2و3و4
مسموميت، تشخيص و درمان.
«محمود رحيمي ، عوض حيدرپور »
RA
1245
58م/
 (1375)
ن1و2و3و4و5و6
درمان هماتوم هاي خلف صفاقي در جنگ تحميلي.
« هوشنگ كديور ، منوچهر كاظمي »
RB
45
4د4ك/
(-----)
ن1و2
مفاهيم پايه و كاربردي ايمونو هماتولوژي
« علي اكبر پورفتح ا... و همكاران »
RB
171
7م8ب/
(1383)
ن1 
درمان اورژانس ها و فوریت ها در بالغین
« دكتر حسنعلی محبی »
RC
8/86
4الف9ب/
(1384)
ن1
سلاح هاي هسته‌‌اي: عوارض، تشخيص و درمان.
« هومن بخشنده ، غلامرضا پورحيدري »
RC
93
8 س3 ب/
(1381)
ن1و2و3
اپيدميولوژي باليني و كنترل بيماريهاي مرتبط با بيوتروريسم.
« حسين حاتمي »
RC
111
2الف2ح/
(1381)
ن1و2و3
مشاوره درباره سرطان(استراتژیهای مشاوره ژنتیکی)
« دكتر مجیدشهرتی،دکترفرحناز فلاحیان »
RC
268
4/
5م5الف/
(1385)
ن2و1
گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال 1383
« مرکز مدیریت بیماری ها،معاونت غیرواگیر،اداره سرطان »
RC
279
9الف/
4گ/
(1383)
ن1
بیماری های خونریزی دهنده
«دکتر حسن ابوالقاسمی،دکترمجتبی اشرفی ودکتر رحمان علیزادیان»
RC
633
9ب45گ/
(1386)
ن1
فوريتهاي غدد درون ريز
« دكتر باقر لاريجاني و همكاران »
RC
648
9ف2ل/
(1380)
ن1
هیپرتانسیون پاتوفیزیولوژی،تشخیص و درمان
« گروهی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی»
RC
685
094ف5/
(1385)
ن1
اصول طب داخلی هاریسون (بیماری های دستگاه تنفس)
«دکتر محسن ارجمند»
RC
731
95ب/
(1383)
ن1
روش های آزمایشگاهی در تشخیص هپاتیت های ویروسی
« دكتر صدیقه امینی کافی آباد »
RC
841
8الف25ه/
(1384)
ن1
چکیده تحقیقات ناباروری در ایران(شماره یک-سال1380)
«کمیته پژوهش،انجمن علمی-تخصصی باروری و ناباروری ایران»
RC
889
8ج/
(1381)
ن1
اصول جراحي در بيمارستان صحرايي.
« محمد رضا كلانتر معتمدي »
RD
49
6الف7ك/
(1369)
ن1
پیش آزمون و مرور کارنت جراحی تشخیص و درمان در جراحی
«دکتر محمدحسین چگینی،دکترسید محمدرضا هاشمیان و همکاران»
RD
37
2/
9پ/
(1377)
ن1
صد مقاله ـ هزار نكته در بيهوشي و احياء.
« عوض حيدرپور »
RD
81
4ص9ح/
(1375)
ن1و2و3و4
همه گير شناسي آسيبهاي ناشي از علل خارجي «حوادث» در جمهوري اسلامي ايران.
« محسن نقوي ، محمد اسماعيل اكبري »
RD
93
9/
8هـ 7ن/
(1381)
ن1
همه گير شناسي آسيبهاي ناشي از علل خارجي حوادث در جمهوري اسلامي ايران سال 82-1381
« محسن نقوي و همكاران »
RD
9/93
8ه9الف/
 (1383)
 ن1و2
انتقال مصدوم و مجروح (زميني ـ هوايي).
« مهناز ميريان »
RD
100
8الف9م/
(1379)
ن1
جراحات قفسه صدري در جنگ تحميلي (عوارض و درمان آنها).
« هوشنگ كديور ،منوچهر كاظمي »
RD
156
4ج4ك/
(1365)
ن1و2
تظاهرات اصلي و درمان بيماري ها ـ مسموميت ها.
« عبدالكريم پژومند ،ناصر جلالي و همكاران »
RM
121
5/
6ت4پ/
(1374)
ن1
پژوهشنامه مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران(طرح های مصوب84-1380)
«دکتر احمد قره باغیان،دکترنسرین وفایی»
 
 RM
171
4پ7و/
(1385)
ن1
استانداردهاي ملي انتقال خون (رهنمودهاي مراكز انتقال خون در بريتانيا )
« گروه مترجمين زير نظر احمد قره باغيان »
RM
171
5الف/
(1382)
ن1
توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت در كاربرد باليني خون و فرآورده هاي خوني
«احمد قره باغيان و همكاران »
‏‏‏RM
171
/
(1382)
ن1
عوارض انتقال خون
«دکتر حسن ابوالقاسمی،دکتر حسین تیموری و احمد قره باغيان »
RM
171
9ع2الف/
(1386)
ن1
راهنمای جیبی كاربرد باليني خون و فرآورده هاي آن
«بهنام اسدی فر،دکتربشیرحاجی بیگی،دکتربنفشه سعیدی... »
‏‏‏RM
171
2ر4ت/
(1385)
ن1
درمان سلولی، افقی جدید در طب انتقال خون
«دکتر فرنوش داودی و همکاران»
RM
171
4د2س/
(1384)
ن1
سلامتی خون و پایش آن
«دکتر فرنوش داودی و همکاران»
RM
171
8س9ل/
(1384)
ن1
خدمات انتقال خون متمرکز-الگوها و فرآیندها
«سید علی میررضایی با همکاری دکتر حوری رضوان»
‏‏‏RM
172
4خ9س/
(1385)
ن1
زنجیره سرد خون،راهنمای سازمان جهانی بهداشت در انتخاب و تهیه تجهیزات بانک خون
«دکتر هایده جوادزاده و همکاران»
RM
172
13869ز2ب/
(1386)
ن1
اصول تغذیه و رژیم درمانی
«منصور صابری و همکاران»
RM
216
6الف/
(1383)
ن1
فارماكولوژي پايه و باليني كاتزونگ (ویرایش هفتم)
«دکتر بیژن جهانگیری،مهران نیایش و همکاران»
RM
300
2ف2ك/
(1378)
ن 1      ج2
فارماكولوژي پايه و باليني كاتزونگ(ویرایش هشتم).
« عليرضا فتح اللهي »
RM
300
2ف2ك/
(1381)
ن 1      ج1و2
آنچه بايد در مورد پايش سطح درماني داروها (TDM) بدانيم
« سيد علي ضيايي »
 
 
RM
9/301
8آ9ت/
(1382)
ن1
عامل تاول زا
«دکتر یونس پناهی»
RM
409
9پ9گ/
1386
ن1
اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای جدید
«دکتر یونس پناهی و همکاران»
RS
55
2/
6الف94پ/
(1382)
ن1
ايران فارما ـ درسنامه جامع داروهاي رسمي ايران1381.
« سعيد شهراز، طاهره غازياني »
RS
75/141
9 ش 9 الف/
(1381)
ن 1
اصول و روشهاي علم علفهاي هرز .
« حسين غديري »
SB
611
6الف8ك/
(1374)
ن1
فيزيولوژي علف كشها.
« محمدحسن راشد محصل ، مهدي نصيري محلاتي »
SB
951
4/
9ف5الف/
(1372)
ن1
امکانات جدید و پیشرفته در AutoCAD
«مهندس فرزاد حیدری،مهندس مهرداد حیدری»
T
385
8الف86ح/
(1380)
ن1
كليد طلايي اينترنت
« فروزان مجيد فر، فرشاد مجيدفر و همكاران »
TK
5105
8 ك/
(1381)
ن1
آموزش گام به گامFrontpage 2000
«مهندس علی غفاری»
TK
5150
888/
8آ7غ/
(1380)
ن1
پرتو گيريها و اثرات حادثه اتمي چرنوبيل
« مهدي غياثي نژاد ، مسعود بيت اللهي ،نازآفرين فلاحيان »
‏‏‏TK
9153
4پ/
(1380)
ن1
سيستمهاي آشكار سازي و هشدار عوامل شيميايي و بيولوژيكي.
«عزيز دهپور ، بزرگمهر مداح ،مصطفي نجفي »
TP
159
9س8م/
(1380)
ن1
مواد و فرآیندهای تولید
«دکتر علی حائریان و همکاران»
TS
183
8م9د/
(1378)
ج3      ن1
فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامي
« غفار امين و همكاران »
U
24
4ف/
(1378)
ن1
اصول و تاثيرات سلاحهاي هستهاي.
« حميد رضا سيف اللهي »
U
264
6الف8م/
(1377)
ن1
راهنماي بهداشت و سلامت براي جانبازان شيميايي و مراقبين بهداشتي آنها
« دكتر قانعي و همكاران »
UB
5/369
2ق9الف/
(1382)
ن1و2
ضايعات جنگ افزارهاي شيميايي ـ ميكروبي ـ هستهاي.دفاعيات و درمان آنها
« منوچهر كاظمي »
UF
520
9 م 2ك/
(1367)
ن1
جنبه هاي پزشكي دفاع بيولوژيك.
« حسينعلي مهراني ، منصور كشاورز »
UG
447
8/
9 ج/
(1380)
ن1و2و3
جنبه هاي پزشكي دفاع شيميايي.
« حسينعلي مهراني ، منصور كشاورز »
UG
447
9 ج/
(1380)
ن1و2و3
بيوتروريسم و سلاح هاي بيولوژيك.
« سيد رضاحسيني دوست و همكاران »
UG
447
8/
9ب5ح/
(1381)
ن1و2و 3
راهنماي امداد و درمان مصدومين بيولوژيك.
« سيدرضا حسيني دوست »
UG
447
8/
2ر/
(1381)
ن1و2و 3
عوامل شيميايي كنترل اغتشاش (ويژگي ها، عوارض، پيشگيري و درمان).
« پروين صالحي كسايي ، غلامرضا پورحيدري »
UG
447
5/
249ص/
(1381)
ن1و2و 3
رفع آلودگي عوامل شيميايي و بيولوژيك.
« امیر اميني فر، سعيد قديمي»
UG
447
7ر/
(1381)
ن1
اجتناب از آلودگي شيميايي و بيولوژيك.
« سيد جلال موسي زاده »
UG
447
3الف/
(1381)
ن1و2و3
خطرات و بيماريهاي ناشي از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و راههاي مقابله با آن.
« معين احمد محمود »
UG
447
6خ3الف/
(1366)
ن1
صنايع، تسليحات و خلع سلاح شيميايي.
«حسين علايي ، بابك خواجه كاوسي »
UG
447
8/
8ص8ع/
(1374)
ن1و2و3
جنگ شيميايي و پيشگيري و درمان آسيبهاي ناشي از آن.
« علي نوري »
UG
447
9ج9ن/
(1363)
ن1
جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك ويژگيها، صدمات بهداشتي، درمان.
« محمدحسن اسماعيلي وهمكاران »
UG
447
8ج/
(1365)
ن1
پدافند شيميايي شناخت، عوارض و خنثي سازي مواد شيميايي جنگي.
« علي اكبر مشفق »
UG
447
4پ5م/
(1365)
ن1
حلبچه، تكرار هيروشيما.
« بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس »
UG
447
8ح9ب/
(1372)
ن1
عوامل جنگ شيميايي.
« سيد غلامرضا حسيني خاله جير و همكاران »
UG
447
949 س/
(1373)
ن1و2
مقدمهاي بر: شناخت عوامل شيميايي جنگي.
« سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ،مديريت ش م ر ستاد كل »
UG
447
74م/
(1367)
ن1
عوامل جنگي بيولوژيك.
« مهدي احدي ، سيد غلامرضا حسيني ، علي كميلي »
UG
447
9ع9الف/
(1375)
ن1و2و3
سلاحهاي شيميايي، ميكربي و هسته اي و راههاي مقابله با آنها.
« همايون توانا و همكاران »
UG
447
/
(1364)
ن1
روانپزشكي كاربردي در نيروهاي نظامي.
«سيد محمود مير زماني »
UH
629
9 ر 9م/
(1380)
ن1
بحرانهای هسته ای،بیولوژیک و شیمیایی-اقدامات فوری و حفاظت جامعه
«غلامرضا پورحیدری،سیدمسعود خاتمی»
 
UV
93
3ب9ب/
1386
ن1
پژوهش (چكيده و نمايگان طرح هاي تحقيقاتي سالهاي1379 لغايت مهرماه 1381)
« معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران – مديريت امور پژوهش »
Z
6661
4ب9الف/
(1382)
ن1
تقويم برنامه هاي مدون سال 1380 سراسر كشور.
به انضمام قوانين و ضوابط اجرايي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي ايران
 
 
(1380)
ن1
تصوير ايثار (فهرست فيلمها و ويدئوهاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران موجود در آرشيوهاي سازمان صداوسيما)
«فهيمه پرآور »
 
 
 
(1373)
ن1         ج1
مديريت بر مديريت ناپذير( مديريت سازمانهاي تحقيقاتي )
« مهيار سرحدي ، حسن محمد رضايي بيگدلي »
 
 
 
(1381)
ن1
مديريت بر هوشهاي پرورش يافته.
« صديقه اخلاقي اصفهاني و همكاران »
 
ن1
خود امدادي و دگر امدادي در جنگ و حوادث.
« مسعود ثقفي نيا ،محمد حسين طلايي »
 
 
(1382)
ن1
نگاهي به هشت سال جنگ تبليغاتي
« گروه علوم انساني – اجتماعي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي »
(1372)
ن1
پژوهش (چكيده و نمايگان طرح هاي تحقيقاتي مهرماه 1381تا اسفند 1382)
« معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران – مديريت امور پژوهش »
 
(1383)
ن1و2و3
راز سبز آتش)خاطره : غلامعلي شجاعيان(
« بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس – مديريت ادبيات و انتشارات »
(1375)
ن1
وصال )خاطره : محمد ابراهيم شفيعي(
« بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس – مديريت ادبيات و انتشارات »
(1375)
ن1
ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس.جلد چهارم (نبرد بيت المقدس – آزاد سازي خرمشهر )
« سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران – معاونت تبليغات و روابط عمومي ( دفتر سياسي ) »
 
 
 
 
 
 
(1373)
ن1         ج4
ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس. جلد سوم ( اشغال خرمشهر و شكستن حصر آبادان )
« سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران – معاونت تبليغات و روابط عمومي ( دفتر سياسي ) »
 
 
 
 
 
 
(1373)
ن1         ج3
جنگ شيميايي ، تهديد فزاينده
« حسين علايي »
(1367)
 
ن1      
تاكتيك جنگ نوين
« محمد تقي اميني »
(1374)
ن1و2  
جنگ نوين از مجموعه دروس دورههاي آموزش رستهاي( دوره عالي ) ويژه افسران.
« مديريت مطالعات و برنامهريزي آموزشي دانشگاه امام حسين(ع)»
(1377)
ن1و2
شناخت و درمان عوامل جنگ شيميايي
« آموزشگاه فرماندهي سپاه – دكتر فروتن »
 
(1366)
ن1
مسموميت با گازهاي شيميايي ـ تشخيص و درمان
« تحقيقات طب رزمي بهداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي »
(1362)
ن1
كتابنامه تروريسم، خلع سلاح جهاني، جنگ افزارهاي شيميايي، بيولوژيك و هستهاي.
« معاونت جنگ نوين اداره عمليات س .م.سپاه »
(1381)
ن1
تاثير جنگ افزارهاي شيميايي بر محيط زيست.
« سازمان حفاظت محيط زيست »
(1363)
ن1
راهنماي درمان مصدومين جنگهاي هسته اي – بيولوژيكي و شيميايي.
« مراكز تحقيقاتي آسيبهاي شيميايي، مصدومين هستهاي ـ تابشي، بيولوژيمولكولي »
 
مباحثي درباره بودجه و امور مالي.
«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ معاونت آموزشي و امور دانشگاهي»
 
 
 
(1384)
ن1
پژوهشنامه مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
«مریم جم،شاهرخ رفتاری،کورس دیوسالار»
 
 
 
(1384)
ن1
ديدگاه اسلام پيرامون جنگهاي ش ـ م ـ ر.
 
 
 
ن1
درآمدی بر اسلام،توسعه و ایران
«سلیمان خاکبان»
 
(1375)
ن1
وبا
«دکتر علی مهرابی توانا،دکتررمضانعلی عطایی،دکتر علی اکبرکریمی زارچی،
دکتر مرتضی رجایی»
 
(1384)
ن1
عوامل شیمیایی اعصاب
«دکتر مجید شهرتی»
(1385)
ن1
بیوشیمی بالینی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی
«دکتر حسن محمدیها»
(1370)
ن1
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی
«دکتر پرویز پاکزاد»
ن1
آشنایی با فرآیندهای ساخت و تولید
«مهندس حجت ا... عالی»
(1375)
ن1
شیمی دارویی آلی ،استروئیدها و ترکیبات دارویی مربوط به آنها
«دکتر احمد رئیسی،دکتر غلامعلی هوشفر»
(1368)
ن1
بیوشیمی با تفسیر در پزشکی
«محمود دوستی»
(1368)
ن1
بیوشیمی با کاربرد بالینی
«مژگان اسدی و همکاران»
(1372)
ن1 ج1
بیوشیمی بالینی در تشخیص و درمان بیماری ها
«دکتر محمد رهبانی،دکتر علی رحیمی پور»
ن1
روشهای آزمایشگاهی جهت جداسازی و تعیین هویت مایکوباکتریها
«دکتر احمدرضا بهره مند»
(1372)
ن1
تلاشی در تصویر فرهنگ جبهه
«ستاد تبلیغات جنگ»
(1362)
ن1
مارهای ایران
«دکتر محمود لطیفی»
(1370)
ن1
برنامه نويسي فرترن و توانايي هاي گرافيكي آن
« مهدي قمشي ، امين پژوهش جهرمي »
(1376)
ن1
تروریسم شیمیایی،بیولوژیک و هسته ای«اقدامات فوری و حفاظت جامعه»
مترجمان:دکتر غلامرضا پورحیدری-علیرضا شهریاری
 
1386
ن1
داروشناسی عمومی و اختصاصی«دوره کاردانی اتاق عمل»
تدوین:دکتر غلامرضا پورحیدری
1386
ن1
اصول و کلیات سم شناسی«دوره کارشناسی ارشد سم شناسی»
تدوین:دکتر مجید شهرتی
1386
ن1
اشکال دارویی«دوره کاردانی دارویی و تجهیزات پزشکی»
تدوین:دکتر مجید شهرتی
 
1386
ن1
سیمای مرگ و میر در23 استان کشور سال1382
تحلیل و تدوین:دکتر محسن نقوی
1384
ن1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip Navigation Links
بيماريهاي گوارش و کبدExpand <a href='?ObjId=200&PageId=208'>بيماريهاي گوارش و کبد</a>
مديريت سلامتExpand <a href='?ObjId=200&PageId=214'>مديريت سلامت</a>
مرکز تحقیقاتی طب و دینExpand <a href='?ObjId=200&PageId=215'>مرکز تحقیقاتی طب و دین</a>
مركز تحقيقات علوم اعصابExpand <a href='?ObjId=200&PageId=1735'>مركز تحقيقات علوم اعصاب</a>
مرکز تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی
مرکز تحقیقاتی آترواسکلروز
مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین شنوایی
دفترExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2432'>دفتر</a>
مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژیExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2439'>مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی</a>
مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردیExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2440'>مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی</a>
مرکز تحقیقات بيوتکنولوژي کاربردي Expand <a href='?ObjId=200&PageId=211'>مرکز تحقیقات بيوتکنولوژي کاربردي </a>
فيزيولوژي ورزشيExpand <a href='?ObjId=200&PageId=207'>فيزيولوژي ورزشي</a>
مرکز تحقیقات تروماExpand <a href='?ObjId=200&PageId=203'>مرکز تحقیقات تروما</a>
پیشگیری از بیماریهای دهان و دندانExpand <a href='?ObjId=200&PageId=3065'>پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان</a>
مرکز تحقیقات بيولوژي مولکوليExpand <a href='?ObjId=200&PageId=202'>مرکز تحقیقات بيولوژي مولکولي</a>
آسيب های شيمياييExpand <a href='?ObjId=200&PageId=205'>آسيب های شيميايي</a>
مرکز تحقيقات علوم رفتاريExpand <a href='?ObjId=200&PageId=201'>مرکز تحقيقات علوم رفتاري</a>