[03/24/2018 11:45:38 ب.ظ] [۱۳۹۷ شنبه ۴ فروردين] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

 

   

بسمه تعالي

 

راهنماي تدوين و تنظيم مقاله در مجله راهبردهاي توسعه آموزش علوم پزشكي

 *******************************

در اين مجله مقالات پژوهشي اصيل (Original Research Article )   و مروري (Review Article)  مرتبط با آموزش در علوم پزشكي (برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي ، روش ها و تكنولوژي آموزشي ) قابل انتشار مي باشد .

از نويسندگان محترم تقاضا مي شود اصل مقاله خود را كه با شرايط زير تهيه شده به همراه ديسكت آن به دفتر مجله ارسال نمايند (مقالات ارسالي عودت داده نخواهد شد )

v بخش هاي اصلي مقاله پژوهشي شامل : عنوان ، چكيده ، مقدمه ، روش كار ، يافته ها ، بحث و نتيجه گيري ، سپاسگزاري‌‌، چكيده به زبان انگليسي ، منابع و ضمائم (جداول ، نمودارها و تصاوير ) مي باشد . هربخش اصلي از اول صفحه شروع و شماره صفحات در سمت چپ و پايين درج گردد.

- صفحه عنوان شامل : عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگي ، آدرس و رتبه علمي هريك از نويسندگان ، شماره تلفن و آدرس پست الكترونيك نويسنده رابط كه مقصد مكاتبات و تماس خواهد بود .

- مقاله به صورت يك خط در ميان ( فاصله سطر 1/5 cm ) در يك روي كاغذ A4 ، با حاشيه 2/5cm  از اطراف با قلم Lotus  شماره 14 و نرم افزار Word تايپ شود .

- چكيده مقاله پژوهشي داراي ساختار و شامل بخش هاي مجزاي عنوان ، زمينه ، هدف ، روش كار ، يافته ها و نتيجه گيري باشد كه حداكثر در 250 كلمه تهيه و در پايان آن تعداد 3 تا 10 كليد واژه درج گردد.

- چكيده لاتين عيناً مطابق با چكيده فارسي و با قلم Times new Roman  شماره 12 تهيه گردد. علاوه بر آن عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگي و رتبه علمي نويسندگان و آدرس نويسنده مسئول به لاتين درج گردد.

- روش بررسي در حدي نوشته شود كه ديگران بتوانند عين پژوهش را تكرار كنند . چانچه داده ها با استفاده از پرسش نامه يا چك ليست جمع آوري شده اند ضميمه كردن آن الزامي است . در مورد پرسشنامه هاي استاندارد ذكر مرجع و مشخصات كافي است.

- جداول بايد در صفحات جداگانه تايپ و به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري شوند . جداول بايستي داراي عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت  نياز  به توضيح ، در زير جداول به صورت زير نويس قيد گردد.

- نمودارها و تصاوير ارسالي بايد از وضوح كافي جهت چاپ برخوردار باشند و در صفحات جداگانه تهيه ، شماره و عنوان در زير آنها قيد شود . تصاوير افراد نبايد قابل شناسايي باشد .

- تعداد جداول ، نمودارها و تصاوير متناسب با حجم مقاله (يك مورد به ازاي هر چهار صفحه ) باشد .

- در بخش نتيجه گيري بايد نتايج بدست آمده با نتايج مطالعات مشابه مورد مقايسه و بحث قرار گيرد .

v مجله تعداد محدودي مقاله مروري كه جامعيت كافي داشته و در زمينه هاي زير تهيه شوند را چاپ مي كند .

- مرور كتاب در زمينه هاي مرتبط با آموزش پزشكي ( حداكثر در 4 صفحه )

- گزارش گردهمائي در زمينه آموزش پزشكي حداكثر دو ماه پس از برگزاري (حداكثر در پنج صفحه )

- مقالات تحليلي يا نقد موضوعي در نظريات آموزش پزشكي ( حداكثر در 8 صفحه )‌

- مقالات مروري شامل بخش هاي عنوان ، چكيده ، 3 تا 10 كليد واژه ، مقدمه ، بحث و نتيجه گيري ، چكيده انگليسي و فهرست منابع باشد .

- منابع بايد در متن مقاله داخل پرانتز شماره گذاري و در انتهاي مقاله به ترتيب ورود در متن به صورت زير نوشته شوند :

 

 

 

 

منابع فارسي :

براي كتاب :

1-    سيف . علي اكبر" سنجش فرايند و فراورده يادگيري روشهاي قديم وجديد" ويرايش دوم ، نشر دوران ، 1387

براي مقاله :‌

2- پور فرزياني . وحيد ، لسان پزشكي . محبوب ، عين الهي . بهزاد " مقايسه اثربخشي داروي زنا پاكس با آنتي لنفوسيت گلوبين در جلوگيري از رد پيوند در گيرندگان كليه كه از نظر ايمونولوژيكي در گروه پرخطرهستند." مجله پزشكي كوثر، دوره 12-شماره 1 بهار 1386

منابع خارجي :

Book :

3. Schiro.Michael Stephen"Curriculum Theory Conflicting Visions and Enduring Concerns"Sage Publications , 2008

Journal:

4- Kirchner M , Marshall D " A double-blind randomized controlled trial comparing alternate forms of high molecular weight hyaluronan for the treatment osteoarthritis of the knee"Osteoarthritis Cartilage 2006,14(2),154-162

Electronic :

5. Havens G , Furuya S , Tan KM. The Future of Continuing Medical Education (CME) technology . The Permanente Journal [ serial on line] 2001 ; 5(1) [15 Screens ] . Avaliable from : URL : http :/www.Kaiser Permanente. Org /medicine /perm journal / winter 01/ H Same . html.

* دربخش سپاسگزاري از سازمان تامين كننده طرح يا اشخاص و سازمان هايي كه به نحوي در تهيه مقاله همكاري داشته اند قدرداني شود .

* نويسندگان بايستي تعهد كنند كه مقاله همزمان به ساير مجلات ارسال نشود و تا قبل از دريافت پاسخ نهائي نيز اقدام به ارسال آن ننمايند .

* مجله از چاپ مقالات ترجمه اي معذور است .

* چاپ هرگونه نوشته اي در مجله منوط به رعايت معيارهاي اخلاقي است .

* مجله حق هرگونه اصلاح در ساختار و متن مقالات دريافتي را براي خود محفوظ نگه مي دارد .

* مسئوليت محتواي مقاله و دفاع از آن برعهده نويسنده يا نويسندگان مي باشد .

* چاپ مقاله اي كه قبلاً   در همايش ها به صورت سخنراني يا پوستر ارائه و درخلاصه مقالات منتشر شده است ، بلاملانع مي باشد .

*  نشاني مكاتبه :

تهران ميدان ونك خيابان ملاصدرا خيابان شيخ بهايي جنوبي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) معاونت آموزش- مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دفتر مجله

كد پستي : 587-19945

تلفن :  ‌88214035   نمابر :  88053609

Emails : EDC - EDCAMOZESH

Skip Navigation Links
امور آموزش و تحصيلات تکميليExpand <a href='?ObjId=171&PageId=177'>امور آموزش و تحصيلات تکميلي</a>
مديريت مطالعات و برنامه ريزيExpand <a href='?ObjId=171&PageId=178'>مديريت مطالعات و برنامه ريزي</a>
مدیریت آموزش مداومExpand <a href='?ObjId=171&PageId=179'>مدیریت آموزش مداوم</a>
دفتر هيات علميExpand <a href='?ObjId=171&PageId=180'>دفتر هيات علمي</a>
شوراي آموزش
مرکز توسعه آموزش (EDC)Expand <a href='?ObjId=171&PageId=182'>مرکز توسعه آموزش (EDC)</a>
معاونت آموزش
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگرExpand <a href='?ObjId=171&PageId=3210'>ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر</a>
معاون آموزش دانشگاهExpand <a href='?ObjId=171&PageId=3254'>معاون آموزش دانشگاه</a>


تابلو اعلانات
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 277724

لينکهاي مرتبط
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مجلات علمي پژوهشي
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
مقاله اي ارسال نشده
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir